nieuws

Kleine brandonderlingen moeten professioneler gaan werken

Archief

Een aantal brandonderlingen functioneert nog onvoldoende professioneel om te kunnen voldoen aan het nieuwe toezichtregime van Solvency II Basic, voor verzekeraars met een premieomzet beneden € 5 mln. Volgens toezichthouder DNB doen vooral de relatief kleinere verzekeraars in dit marktsegment er verstandig aan om hun strategische plannen op haalbaarheid te toetsen.

Kleine brandonderlingen moeten professioneler gaan werken

"Deze verzekeraars trekken vaak geen conclusies uit hun analyses en brengen geen focus aan in hun klant- en productportefeuilles", aldus DNB.
In een reactie laat de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) weten dat een professionalisering hier weliswaar gewenst is, maar dat dit niet moet leiden tot onnodig zware eisen. "Een aantal eisen dat wordt gesteld aan kleine brandonderlingen, met een goede kapitalisering en kortlopende contracten, ligt op dit moment op een onnodig hoog niveau. Het bericht van DNB is een goed voorbeeld van de noodzaak om het onderwerp proportionaliteit in het toezicht en in het toekomstige Solvency II Basic regime tot uiting te laten komen", aldus directeur Chris van Toor. De FOV is daarover in gesprek met het ministerie van Financiën en DNB. "Daarbij wordt een voor alle partijen passend niveau nagestreefd van professionalisering, beheersing en toezicht."

Reageer op dit artikel