nieuws

Klantcontact wordt bepalend voor vakbekwaamheidseisen

Archief

Niet-adviserende

 

managers niet

 

meer naar school

 

Als minister De Jager (Financiën) zijn zin krijgt, hoeven leidinggevenden in de financiële dienstverlening die zelf geen klantcontacten hebben vanaf 1 januari 2013 niet meer aan vakbekwaamheidseisen te voldoen.

 

Een wetswijziging van die strekking maakt deel uit van de Wijzigingswet financiële markten 2013 en is de afgelopen maand ter consultatie voorgelegd op internet. Volgens De Jager moet de borging van de vakbekwaamheid vooral liggen bij personen die de consumenten of cliënten adviseren. Hij wil daarom de tweede volzin van art. 4:9 lid 2 WFT schrappen. In die tweede volzin is nu nog de vakbekwaamheidseis voor ‘een voldoende aantal feitelijk leidinggevenden’ geregeld.

 

Diplomamodel

Voordat de betreffende wijziging van de Wet op het Financieel Toezicht van kracht wordt, is het tevens noodzakelijk dat het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO) wordt gewijzigd, want daarin zijn de bewuste vakbekwaamheidseisen verder uitgewerkt. Volgens opleidingsinstituut Nibe-SVV wordt dan pas duidelijk wat de wijziging inhoudt voor ondernemingen met meer dan 50 fte. "Dat criterium is bepalend voor de vraag of ondernemingen wel of niet aan het diplomamodel moeten voldoen. Te verwachten is dus dat ook de vakbekwaamheidseisen die aan medewerkers worden gesteld, gaan wijzigen", aldus Dik van Velzen.

 

Consultatievoorstellen voor de nieuwe tekst van het Bgfo zijn nog niet verschenen. "Op de vakbekwaamheidsconsultatie op internet hebben wij tot nu toe weinig reacties gezien of gehoord", aldus Van Velzen. De termijn voor het indienen van reacties sloot op 26 september.

 

Reageer op dit artikel