nieuws

HDN ziet 30% minder hypotheekaanvragen01Kop

Archief

Op 1 juli is de overdrachtsbelasting verlaagd en een maand later volgde er een nieuwe, strengere gedragscode banken

Nu ruim drie maanden later vergelijken we de ontwikkelingen op de huizenmarkt met dezelfde periode in 2010. Sinds de invoering van de nieuwe gedragscode ligt het aantal hypotheekaanvragen 30% lager dan in dezelfde periode in 2010. Vooral in de noordelijke provincies, Flevoland en het midden van het land is een behoorlijke terugval te zien in het aantal hypotheekaanvragen. Zo daalde het aantal aanvraagde hypotheken dit jaar in Friesland en Groningen met bijna 25% terwijl de gemiddelde hypotheeksom daalt met ruim 5%. In Utrecht en Noord-Holland worden de hoogste hypotheeksommen gesloten. Haarlem en Amsterdam vertonen het grootste aantal aangevraagde hypotheken. Amersfoort en Enschede zijn de steden waar zowel de aanvragen als de gemiddelde hypotheeksom het meest teruglopen. Bijna 70% van de aanvragen is met NHG In de nieuwe gedragscode is bepaald dat er meer moet worden afgelost. Dit vertaalt zich in het populairder worden van het banksparen en de annuïteitenhypotheek. Het aantal aflossingvrije leningdelen is met 10% gedaald in augustus en september en dit lijkt zich verder door te zetten in de maand oktober, met als gevolg dat ook het bedrag dat de consument kan lenen fors is gedaald. Vorige maand constateerden we al een daling van de gemiddelde hypotheeksom met zo’n _ 15.000. De daling is vooral terug te vinden bij de aflossingsvrije hypotheken. De aflossingsvrije hypotheekleningdelen dalen met bijna 20%. Er zit een verschil van 2% in de maximale leensom tussen hypotheken met en zonder Nationale Hypotheek Garantie. Dat heeft effect: bijna 70% van de aanvragen is in augustus en september met NHG aangevraagd, oktober start zelfs boven de 70%. Dit is ruim 10% meer dan gemiddeld. Een belangrijke bron van informatie is het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Bijna 4.000 intermediairs en 27 geldverstrekkers maken daarvan inmiddels gebruik en ruim de helft van alle hypotheekaanvragen gaat via HDN. Om deze data te analyseren heeft HDN samen met HippoLine de HDN-Index ontwikkeld. Maandelijks worden in deze rubriek de kerndata en trends getoond uit deze index. Wilt u aandacht voor een specifieke ontwikkeling, mail dan uw vraag naar ihuisman@hdn.nl.

Reageer op dit artikel