nieuws

‘Nieuwe gedragscode geeft geen garantie tegen overkreditering’

Archief

De aangescherpte Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) wordt door geldgevers op verschillende manieren geïnterpreteerd. Daardoor is het gevaar van overkreditering sinds 1 augustus geenszins geweken, stelt opleidingsprofessional Roel Meusen van Welten.

 

De verschillen in interpretatie zitten vooral in de bepaling van de marktwaarde bij nieuwbouwwoningen, zegt Meusen. In de gedragscode wordt als hypotheeksom voor een nieuwbouwwoning omschreven "de koop- en/of aannemingssom zoals blijkt uit een schriftelijke koop- en/of aannemingsovereenkomst of uit een schriftelijke begroting van een bouwbedrijf, waar van toepassing vermeerderd met de waarde of koopprijs van de grond, de kosten van bouw, meerwerk, bouwrente en de af- en/of aansluiting op openbare nutsvoorzieningen".

 

Over het begrip bouwrente blijken de meningen te verschillen. "De bouwrente is een onderdeel van de koopaanneemsom en als deze wordt meegefinancierd, kwalificeert dit als een box 1-lening. De rente hierover is aftrekbaar. Naast bouwrente bestaat er ook renteverlies tijdens de bouw. Dit ontstaat doordat de rentevergoeding over het nieuwbouwdepot steeds lager wordt naarmate de bouw vordert en er meer geld onttrokken wordt aan het depot, maar de debetrente wel constant blijft. Dit renteverlies zelf is aftrekbaar; indien renteverlies wordt meegefinancierd, is er geen sprake van een box 1-lening, maar van een box 3-lening waarover de rente niet aftrekbaar is", aldus Meusen.

 

Renteverlies

 

Uit onderzoek blijkt dat diverse banken het renteverlies scharen onder bouwrente en het renteverlies meenemen bij de bepaling van de hoogte van de marktwaarde. "De vraag is of dit wel binnen de afgesproken gedragscode past. Renteverlies leidt zeker niet tot een waardevermeerdering van de woning. Waarom wordt dit dan wel door verschillende banken meegenomen bij de bepaling van de marktwaarde van een woning? Door de waarde van de woning hoger in te schatten kan dit voor de consument leiden tot een hogere restschuld bij een eventuele gedwongen verkoop."

 

Meusen vindt dat het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken de ruimte voor interpretatieverschillen in de code tot een minimum moeten beperken. "Juist omdat er zo toch sprake kan zijn van overkreditering en dat is toch wat met de gedragscode tegengegaan moest worden."

 

worden."

Reageer op dit artikel