nieuws

Geringe successen in rapport zorgwanbetalers

Archief

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag de  ‘Evaluatie van de wanbetalersregeling’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport was eind juli door adviesbureau Berenschot opgeleverd, maar ambtenaren van VWS besloten eerst de haalbaarheid van de aanbevelingen te checken bij de zorgverzekeraars, alvorens de minister te informeren. Zij werd gisteren door Kamervragen in verlegenheid gebracht.

Geringe successen in rapport zorgwanbetalers

Zoals eerder bleek uit cijfers van het CBS loopt het aantal wanbetalers bij zorgverzekeringen amper terug, ook niet nadat een verscherpt incassobeleid is ingevoerd. De onderzoekers van Berenschot constateren een onderscheid tussen nieuwe en oude wanbetalers. "De afschrikwekkende werking van het premieregime, waaronder de (extra) financiële prikkel van 30% opslag, lijkt voor nieuwe gevallen te werken. Over de totale populatie bezien is de terugkeer naar het normale premieregime echter zorgwekkend laag."
De onderzoekers bevelen aan een 'way out' te bieden aan mensen die zich onderwerpen aan schuldsanering, waarna zij met een schone lei kunnen beginnen. "Mocht terugkeer in het reguliere traject van premiebetaling niet succesvol verlopen, dan kan de minister de situatie in Zwitserland bestuderen. Daar kan de zorgverzekeraar in geval van wanbetaling overgaan tot het opschorten van de betaling voor genoten zorg", aldus Berenschot.
Minister Schippers denkt in november een kabinetsstandpunt te hebben geformuleerd over het onderwerp, als ook de mening van het College voor Zorgverzekeringen en Zorgverzekeraars Nederland binnen is.

Reageer op dit artikel