nieuws

Curator Cinjee wint aanhang voor verkoop portefeuille

Archief

Familie Cinjee start

 

nieuw bedrijf

 

Volgens Eddy Butin Bik, de curator van Cinjee, neemt de groep gedupeerden die geen bezwaar heeft tegen verkoop van hun voormalige aan Cinjee verkochte portefeuille langzaam toe.

 

"Na overleg met verschillende tussenpersonen is de groep die zich realiseert dat het gevestigde pandrecht mogelijk niet houdbaar is en de portefeuille snel afbrokkelt, gestegen tot bijna vijftig ondernemers", zegt hij. Dit zou volgens Butin Bik de weg openen voor zijn werkplan om een deel van de portefeuilles verkoopbaar te maken. Het betekent ook dat er bij 210 van de in totaal circa 260 portefeuilles nog geen beweging in zit en dat deze mensen mogelijk vasthouden aan het (ter discussie staande) pandrecht op de portefeuille.

 

Inmiddels hebben zich, volgens de curator, enkele nieuwe gegadigden gemeld om de Cinjee-por- tefeuilles over te nemen. Naast intermediairbedrijf SAA zijn dat nog circa drie andere bedrijven. De namen wil hij niet noemen.

 

Nieuw bedrijf

De voormalige Cinjee-firmanten zijn inmiddels gestart met het bedrijf OOA Consulting Group, ingeschreven op het woonadres van Marianne Dekker-Cinjee, dat zich volgens de Kamer van Koophandel gaat bezighouden met organisatieadvies en "gespecialiseerd is in overnames". "Zij mogen dit best doen, als ze maar niet met de oude contacten aan de slag gaan, en populair gezegd onder de voormalige eigen duiven schieten", aldus Butin Bik. Wel heeft de curator de Cinjee’s op de vingers getikt toen hem ter ore kwam dat bij de herstart onderdelen van het voormalige kantoormeubilair in gebruik waren genomen. "Dit is namelijk streng verboden." OOA heeft inmiddels een kantoor op het adres Prisma 100 in Sliedrecht.

 

Verder kondigde de curator aan dat er, zoals bij faillissementen gebruikelijk is, ook bij Cinjee een onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid zal komen.

 

Kort geding

Inmiddels blijft het al of niet geldig zijn van het pandrecht op de Cinjeeportefeuilles de gemoederen bezig houden. Een kwestie die uiteraard vergaande gevolgen heeft voor de mogelijke verkoopvan deze portefeuilles.

 

Een tussenpersoon die een kort geding had aangespannen tegen de curator van Cinjee om het pandrecht op de verkochte assurantieportefeuille te handhaven, heeft dit onlangs ingetrokken.

 

Volgens de advocaat van de deze tussenpersoon"lijkt het verweer van de curator dat het ingeroepen pandrecht nietig is op grond van art. 2:207c BW dusdanig steekhoudend dat cliënte mij opdracht heeft gegeven het verzoek toepassing te geven aan artikel 2:251 BW in te trekken". Curator Butin Bik zette onlangs openlijk vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van pandrecht op assurantieportefeuilles omdat er "in het zakelijk recht sprake is van een gesloten systeem en de wetgever geen mogelijkheid heeft gegeven voor het vestigen van pandrecht op assurantieportefeuilles."

 

Cinjeeclaim

Om gedupeerde tussenpersonen te helpen de door Cinjee veroorzaakte schade te verhalen heeft Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten de website Cinjeeclaim.nl gelanceerd.

 

Tussenpersonen worden op de website uitgenodigd een uitgebreide vragenlijst in te vullen over de verkoop van hun portefeuille. Als uit de inventarisatie blijkt dat een claim mogelijk is, dan verlangt Backx & Ripmeester als eerste de opdracht daarvoor aangeboden te krijgen.

 

Reageer op dit artikel