nieuws

ABN Amro richt vizier op bestaande hypotheekklant

Archief

Nauwelijks ontslagen

De eerste stap naar de integratie van de hypotheekonderdelen binnen het ABN Amro-concern werd in juli 2008 gezet. De afgeblazen overname door Fortis en de daaropvolgende nationalisering maakten dat er pas een jaar later echt serieus werk kon worden gemaakt van het inrichten van de nieuwe ABN Amro Hypotheken Groep. "We hebben toen voorrang gegeven aan de integratie van de kantorennetten van ABN Amro en Fortis. Daarna hebben we het hypotheekbedrijf opgepakt." Inmiddels is voor alle leidinggevenden duidelijk wat zij gaan doen; deze maand weten ook de medewerkers wat hun nieuwe functie wordt. Als gevolg van de integratie zullen er naar verwachting nauwelijks gedwongen ontslagen zijn. "We zijn de afgelopen jaren zuinig geweest met het aannemen van vaste krachten. Daardoor zijn we ook de crisis doorgekomen zonder gedwongen ontslagen. Maar dat betekent niet dat iedereen dezelfde functie houdt."
De circa negenhonderd medewerkers zijn nu nog verdeeld over zes locaties. Daarvan blijven alleen de twee vestigingen in Amersfoort open; de kantoren in Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Utrecht en Amstelveen gaan dicht. "Eind dit jaar wordt alles geconcentreerd in Amersfoort", zegt Oudega. In augustus is een proef gestart met 'het nieuwe werken', waarbij medewerkers flexibele werktijden kunnen hanteren of thuis kunnen werken. "Wij hopen dat dit medewerkers in andere vestigingen ook extra motiveert om toch mee te verhuizen naar Amersfoort."
 
Geen durf
Sinds de financiële crisis is de markt voor nieuwe hypotheken gehalveerd. Ook internetdochter Moneyou heeft te maken gehad met een terugval in nieuwe productie. "Sluiten via internet en telefoon heeft niet zo'n snelle vlucht genomen als we bij de introductie in 2001 hadden verwacht", erkent Oudega. "Toch blijven wij daarin geloven. De onzekerheid bij de consument is best groot, maar ik denk dat de nieuwe gedragscode het rechtstreeks sluiten van een hypotheek juist bevordert. Producten kunnen met de nieuwe regels minder onderscheidend zijn, al is een hypotheek over het algemeen wel complexer geworden qua advisering. Op dit moment heeft het gros van de klanten de durf niet om een hypotheek online te sluiten."
 
State of the art
Sinds een jaar of vier worden hypotheken onder het ABN Amro-label ook weer via de grote ketens verkocht. De bank is daarmee teruggekomen op het besluit uit 2000 om alleen Bouwfonds als merk voor het grotere intermediair te hanteren. "Dat groeit enorm", zegt Oudega. "Van de totale hypotheekomzet is een derde afkomstig van ABN Amro-hypotheken die door het intermediair worden verkocht." De rest is ongeveer gelijk verdeeld over Florius en de ABN Amro-bankkantoren. "De relatie met het intermediair is goed, we hebben een juiste prijs-kwaliteitverhouding en ons proces is state of the art. Dat was enkele jaren terug wel anders."
Bij Florius ligt dat anders, zegt Oudega. "Ook daar neemt de waardering van het intermediair toe, maar het merk heeft te kampen gehad met de wet van de remmende voorsprong. Florius werd altijd al hoog gewaardeerd en heeft in de loop der jaren veel prijzen gewonnen voor geleverde prestaties, maar was de voorsprong op andere partijen wat kwijtgeraakt."
 
Banksparen
Oudega ziet de opkomst van bankspaarhypotheken niet zozeer ten koste gaan van de traditionele spaarhypotheken. "Wij zien vooral dat banksparen de plaats inneemt van aflossingsvrije hypotheken en hypotheken die aan losse polissen zijn gekoppeld. De teneur is al langer dat minder aflossingsvrije hypotheken worden gesloten; de terugval in spaarhypotheken is relatief klein." Bankspaarhypotheken maken inmiddels 40% uit van de totale productie.
 
Klanten
Bij Florius heeft de groep een omslag gemaakt van werken in processen naar werken op basis van klantgroepen. "Dat noemen wij intern 'Klant en binding'. Doordat we met kleinere teams werken, kunnen we sneller inspelen op specifieke dossiers."
Het marktaandeel van de groep is de laatste maanden stabiel gebleven, zegt Oudega. Hij vindt productiecijfers echter niet zo relevant. "Een geldverstrekker eet van de bestaande portefeuille." Dat is dan ook waar bij ABN Amro een belangrijk deel van de aandacht naar toe gaat: "Een bank moet goed voor zijn klanten zorgen. Daartoe hebben wij bijvoorbeeld het Hypotheken Care Team opgezet, dat klanten helpt bij dreigende betalingsproblemen. Wij willen vooral verantwoord lenen mogelijk maken." Dat betekent niet dat er met nieuwe klanten minder zorgvuldig wordt omgesprongen: "Er wordt wel gesteld dat NHG-hypotheken voor een geldgever vanwege de overheidsgarantie minder risicovol zijn. Maar dat is mijns inziens geen argument om ruimer met hypotheekverstrekking om te gaan. Een eventueel verlies bij gedwongen verkoop is dan wel gedekt, voor de klant blijft het een persoonlijk drama. " Oudega verwacht de komende tijd veel werk te hebben aan het aanpassen van lopende hypotheken. "De nieuwe productie bestond altijd uit verhuizers en oversluiters. De verlengingstarieven zijn nu echter steeds meer gelijkgetrokken met de tarieven voor nieuwe klanten, waardoor een motief om over te sluiten al wegvalt, en de nieuwe gedragscode heeft de mogelijkheden ten opzichte van enkele jaren geleden beperkt. Ik denk dus dat er meer nadruk komt te liggen op het wijzigen van de bestaande hypotheek. Wij willen een actieve rol spelen om het intermediair meer zicht te geven op lopende leningen, zodat hij een proactieve rol kan pakken richting zijn klant."

Reageer op dit artikel