nieuws

DAS wint hoger beroep over vrije advocaatkeuze

Archief

Europese richtlijn

In hoger beroep oordeelt het hof nu dat er weliswaar sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure, maar dat er niet is voldaan aan de voorwaarde van de van toepassing zijnde Europese richtlijn, dat de rechtstbijstandverzekeraar een (externe) advocaat heeft verzocht de belangen van de verzekerde te behartigen. "Het hof deelt de zienswijze van DAS dat het recht op vrije advocaatkeuze niet reeds ontstaat door het besluit om ten behoeve van de verzekerde een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren, maar dat daarvoor ook nodig is een besluit van de verzekeraar dat de zaak niet door een rechthulpverlener in loondienst (niet zijnde advocaat) van de rechtsbijstandverzekeraar maar door een externe hulpverlener zal worden behandeld."
 
Een beroep op het zogeheten Eschig-arrest slaagt volgens het hof evenmin. Het arrest, waarin het Europese Hof van Justitie twee jaar terug oordeelde dat de rechtsbijstandverzekeraar niet het recht heeft zelf de rechtshulpverlener te kiezen wanneer een groot aantal verzekerden schade lijdt, heeft betrekking op een situatie waarin vaststaat dat een externe advocaat een procedure moet gaan voeren. Dat is in de onderhavige zaak niet het geval, aldus het hof.

Reageer op dit artikel