nieuws

‘Coovex moet onafhankelijke expertise gaan waarborgen’

Archief

Verzekeraarklachten.nl, een digitaal klachtenmeldpunt voor consumenten, heeft de Stichting Coovex opgericht (Centrale Organisatie Onafhankelijke VerzekeringsExpertise), met als doel ‘de onafhankelijkheid in verzekeringskwesties te garanderen bij onderzoek door expertise/onderzoeksbureaus’.

 

Verzekeraarklachten.nl stelde onlangs in een brandbrief aan het Verbond van Verzekeraars ‘de belangenverstrengeling’ tussen expertise/onderzoeksbureaus en verzekeraars aan de kaak (zie ook pagina 12).

 

De nieuwe stichting, die ook een keurmerk voor expertise-/onderzoeksbureaus wil gaan voeren, zou in de toekomst als een onafhankelijke tussenschakel de opdrachten van verzekeraars aan expertise- en onderzoeksbureaus moeten gaan verdelen.

 

"Coovex waarborgt dat de verzekeraar geen enkele invloed meer heeft op de keuze van het onderzoeksbureau", aldus initiatiefnemer Anton Rietveld. "Die selectie, waarbij vanzelfsprekend wél met noodzakelijke technische criteria rekening wordt gehouden, wordt voortaan écht onafhankelijk gemaakt door Coovex."

 

Het zal de verzekeraars veel geld kunnen gaan kosten als zij niet aan het idee willen meewerken, dreigt Rietveld. "Als verzekerden iedere keer waarbij een aan de verzekeraar gelieerd bureau op hun dak wordt gestuurd een contra-expertise eisen, is het voor de verzekeraar veel goedkoper en eenvoudiger om het direct via Coovex te laten lopen."

 

Rietveld denkt dat bureaus die nu nog een binding met verzekeraars hebben op den duur vanzelf buitenspel komen te staan, maar "er hebben zich ook reeds bureaus gemeld die zich graag aan het initiatief willen conformeren."

 

Hoewel verdere technische details omtrent geldstromen tussen verzekeraars, Coovex en de bureaus nog moeten worden uitgewerkt, denkt Rietveld dat het initiatief voor het einde van het jaar geïmplementeerd kan worden.

 

Reageer op dit artikel