nieuws

SNS legt provisiemaximum bij hypotheken op € 6.500

Archief

SNS Bank heeft in de nieuwe vergoedingsregeling voor 2011 een maximum opgenomen voor de provisie op hypotheken. Op niet-complexe leningen wordt ten hoogste € 4.100 aan eenmalige provisie uitgekeerd; voor complexe hypotheken geldt een maximum van € 6.500 voor eenmalige en doorlopende provisie samen.

SNS legt provisiemaximum bij hypotheken op € 6.500

Voor complexe producten geldt, afhankelijk van de rentevaste termijn, een eenmalige provisie van maximaal 1,33%. Bij eenvoudige producten wordt eenmailig 1,15% van de hoofdsom uitgekeerd. Voor woonlastenverzekeringen hanteert SNS een totale provisie van 17,5%. Komt de beloning vanwege de hoogte van het hypotheekbedrag boven het maximum, dan wordt de provisie neerwaarts bijgesteld.
Eerder dit jaar stelde Nationale-Nederlanden een grens vast waarboven het intermediair om uitleg wordt gevraagd over de hoogte van de vergoeding. Voor de afsluitprovisie op hypotheken is die grens € 6.000. NN stelt echter dat die grens nadrukkelijk niet als een maximum moet worden gezien.

Reageer op dit artikel