nieuws

DNB wil hogere NHG-premie

Archief

Toezichthouder

 

vindt regeling niet

 

kostendekkend

 

Als het aan toezichthouder DNB ligt, wordt de premie voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verhoogd. Mede door de tijdelijke verhoging van de NHG-grens tot _ 350.000 is de garantieregeling niet meer kostendekkend.

 

De NHG dekt een eventuele restschuld bij gedwongen verkoop van een woning. De premie die huizenkopers betalen, bedraagt 0,55% van de hypotheeksom. "Ruim 80% van de nieuw verstrekte hypotheken valt nu onder deze garantie. Dit beperkt de risico’s voor het bankwezen en huishoudens, maar zorgt tegelijkertijd voor een verstorende werking op de huizenmarkt", vindt de toezichthouder. "Huizenbezitters kunnen door de overheidsgarantie de risico’s van het sluiten van een hypotheek onderschatten. Daarnaast heeft de garantie alleen betrekking op het annuïtaire deel van de hypotheek, iets wat mogelijk niet alle partijen zich realiseren. Een verhoging van de premie die hypotheeknemers voor deze garantie betalen naar een meer kostendekkend niveau zou deze verstoring tegengaan. Dit helpt tevens om het risico te beperken dat restclaims voor rekening van de overheid komen."

 

Toename gebruik

De kostengrens van de NHG is per 1 juli vorig jaar tijdelijk verhoogd naar _ 350.000 (265.000). Die verhoging geldt nog tot 1 januari 2012. Mede daardoor is in de eerste negen maanden van dit jaar het aantal NHG-hypotheken met 48% gestegen (tot 96.000). In dat aantal zijn 12.000 leningen opgenomen die onder het oude kostenmaximu niet met garantie zouden zijn verstrekt.

 

Het aantal gedwongen verkopen met verlies is eveneens groeiende: in de eerste drie kwartalen bleven 985 (545) huiseigenaren met een restschuld zitten na een executieverkoop.

 

Reageer op dit artikel