nieuws

‘Consument gaat meer betalen voor advies’

Archief

Provisie is echt eindig

 

Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis verwacht dat de consument meer gaat betalen voor een advies dan hij nu via de verzekeringspremie betaalt. "Maar toch wordt hij er beter van."

 

Dit was kort samengevat de boodschap van Veldhuis tijdens het debat op de Verzekeringsbranchedag. De Adfiz-voorman denkt bovendien dat de houding van het intermediair harder zal worden in de contacten met verzekeraars.

 

Het debat onder leiding van dagvoorzitter Jort Kelder leverde spannende inzichten op. Zo liet Klaas Knot, directeur Financiële Markten bij het ministerie van Financiën weten, dat er op het departement geen sprake meer van is dat financieel adviseurs zelf kunnen kiezen of zij worden beloond op basis van provisie of fee. Opmerkelijk, aangezien het politieke debat over het voorgestelde verbod op provisie voor complexe producten een dag later nog moest plaatsvinden.

 

Schadeprovisie

In het kader van schadeverzekeringen vroeg panellid Sjoerd Meijer (Nauta Dutilh) zich af of het privaatrechtelijk houdbaar is om schadeprovisies buiten de transparantie-eisen te houden, zoals Adfiz bepleit. Opmerkingen van provisieaanhangers uit de zaal beantwoordde dagvoorzitter Jort Kelder met de mededeling: "U voert een achterhoedegevecht". Hij vroeg Knot vervolgens die stelling te bevestigen. "De keuze tussen provisie en uurtarief is in mijn ogen een gepasseerd station", liet Knot daarop weten.

 

Eng

"Veranderen is eng", zei registermakelaar-taxateur in assurantieportefeuilles Mike Potter tijdens zijn presentatie ‘Help, ik ben ondernemer in de financiële dienstverlening’. "Het is een utopie te denken dat de adviseur het kan blijven doen zoals hij het altijd deed. Het is tijd keuzes te maken voor de toekomst", aldus Potter. "Het is bovendien niet voldoende om te zeggen dat je deskundig en onafhankelijk bent. De klant is maar geïnteresseerd in twee dingen: ben ik wel goed verzekerd en betaal ik niet te veel premie."

 

Het provisietijdperk is in de ogen van Potter echt eindig. "Accepteer dat nu eens. De adviseur gaat betaald worden voor de waarde die hij levert."

 

Verkoop online

Tijdens de paneldiscussie op de door meer dan 1.700 mensen bezochte Verzekeringsbranchedag kwamen uit de grote zaal in De Doelen meerdere vragen af op de panelleden op het podium Zo vroeg een bezoeker zich af of Financiën nog actie onderneemt om de positie van banken en direct writers op het gebied van transparantie gelijk te trekken met die van het intermediair. "Voor alle distributiekanalen gaan dezelfde transparantievoorschriften gelden", aldus Knot.

 

"Als provisie op complexe producten verboden wordt, komt er dan ook een verbod op het online verkopen van die producten", luidde een andere vraag uit het publiek. Dat ziet Knot niet zitten. "Dat gaat in mijn ogen te ver." Veldhuis reageerde zeer verbaasd: "Dat snap ik niet. Consumenten kunnen nu zonder enige controle online levensverzekeringen en hypotheken sluiten."

 

Zelfde thema’s

"De maatschappelijke relevantie van het intermediair zal de komende jaren toenemen", zo bood wetenschapper Fred de Jong het intermediair hoop. Hij promoveerde onlangs op het onderwerp ‘Honderd jaar intermediaire distributie’, een onderzoek dat plaatsvond onder auspiciën van het UvA Amsterdam Centre voor Insurance Studies en dat mede mogelijk werd gemaakt door Nationale-Nederlanden.

 

"Binnen de bedrijfstak is het altijd gegaan over beloning, oneerlijke concurrentie, toezicht, imago en vertrouwen", zo blikt De Jong terug op die honderd jaren. "De gang van zaken in de komende jaren zal van grotere invloed zijn op de relevantie van het intermediair dan alle ontwikkelingen in de afgelopen eeuw samen", meent hij. "De tussenpersoon moet zich voorbereiden op een structuurwijziging in de sector, die zal leiden tot een nieuwe marktordening."

 

Na hem overtuigde futuroloog Wim de Ridder, hoogleraar aan de Universiteit van Twente, de aanwezigen van het feit dat de verzekeringsbedrijfstak rijp is voor drastische veranderingen. In zijn optiek gaan nieuwkomers op de markt die teweeg brengen. "Zoals de zeevaartbedrijven nooit investeerden in vliegtuigen en de olie-industrie niet met de brede introductie van de elektrische auto zal komen, zo zal de gevestigde orde ook in deze bedrijfstak niet het voortouw nemen."

 

Laagdrempelig

Fred de Jong blikte ook in de toekomst en ziet het aantal intermediairbedrijven onder invloed van wetgeving, concurrentie en technologische vooruitgang afnemen. "Laagdrempelige diensten zullen van groot belang zijn", zo verwacht hij. "Kantoren zullen zich onder druk van allerlei ontwikkelingen meer gaan toeleggen op advisering over complexe financiële producten die directe invloed hebben op het welvaartsniveau van de consument."

 

NN is op het onderzoek ingehaakt met een ‘Business Excellence’-programma, dat tot doel heeft de continuïteit en kwaliteit van het intermediair te handhaven.

 

Uurtarief

Uit de VB Barometer 2010, die onderzoeksbureau GFK in een aparte parallelsessie presenteerde, bleek dat het intermediair nog altijd het meest onderscheidende distributiekanaal is. De aspecten ‘oog voor de persoonlijke situatie’ en ‘flexibiliteit’ passen volgens de Nederlandse huishoudens veruit het best bij de assurantietussenpersoon.

 

Overigens is het wel zo dat een op de vijf consumenten aangeeft kosten als belangrijkste reden te zien om een verzekering niet te sluiten bij een tussenpersoon, maar dan liever te kiezen voor rechtstreeks verzekeren. Geen van de ondervraagden zei bereid te zijn om _ 100 te betalen voor een advies: een bedrag dat door de branche als realistisch wordt beschouwd. De consument zou maximaal tussen de _ 30 en _ 50 euro willen betalen.

 

Consument betaalt geen _ 100 voor advies.

 

‘Veranderen is eng’

 

‘Voor alle distributiekanalen gaan dezelfde transparantievoorschriften gelden.’

 

Spronsen van de Commissie WFD/WFT het woord.gaat het al 100 jaar over beloning, oneerlijke concurrentie, toezicht, imago en vertrouwen".van complexe producten te ver gaan. Bob Veldhuis (Adfiz) hoort zijn woorden kritisch aan; rechts Gerjoke Wilmink (Nibud).hadden er hun handen vol aan.

Reageer op dit artikel