nieuws

Zorgpremie naar loon

Archief

Huishoudens met een bovenmodaal inkomen moeten meer zorgpremie gaan betalen. Dit opmerkelijke voorstel komt van topman Van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis. Volgens hem is deze drastische maatregel noodzakelijk om de almaar stijgende zorgkosten betaalbaar te houden. Daarmee opent De Telegraaf woensdag op de voorpagina.

Zorgpremie naar loon

"De lagere inkomens worden nu onevenredig hard getroffen door de stijgende zorgkosten. Wie nu 10.000 euro bruto per maand verdient, betaalt slechts 70 euro meer voor zijn zorgverzekering dan wie moet rondkomen van 2300 euro. Door mensen met een hoger inkomen iets meer te laten betalen, kunnen we de groep lagere inkomens in elk geval iets ontzien", reageert de topman. Het is voor het eerst dat een zorgbedrijf oproept tot zo’n nivellerende maatregel. Van Boxtel gaat bij minister De Jager (Financiën) aandringen op aanpassing van het belastingregime.
(…) Menzis kondigt vandaag een stijging van de basiszorgpremie aan, dit komt neer op een verhoging van tien procent tot 1257 euro. Alle verzekeraars voeren voor volgend jaar een premieverhoging door, vooral als gevolg van een tekort bij de overheid. Volgens de voormalige D66-bewindsman zal de premie de komende jaren alleen maar stijgen. Draagt de Nederlander nu nog ongeveer 500 euro per maand af dat kan in 2020 opgelopen zijn tot 700 tot 750 euro per maand.

Reageer op dit artikel