nieuws

Provisieregels op 25 november in Tweede Kamer

Archief

Het intermediair moet zich niet langer verzetten tegen een (gedeeltelijk) provisieverbod maar zich voorbereiden op de nieuwe situatie, die uiterlijk in 2013 zal gelden.

Die boodschap overheerste de bijeenkomst van de Federatie van Assurantieclubs begin deze week in de Utrechtse Jaarbeurs. "Laat onverlet dat op de problemen moet worden gewezen", stelde Jurjen Oosterbaan (D&O). Hij wees onder meer op de zorgplicht ("Komt die na het advies bij de aanbieder?"), incassoproblemen, de omrekening naar premies zonder provisie ("Krijgen we een gulden/euro-discussie?") en de concurrentie met banken. Volgens Oosterbaan moeten aanbieders advieskosten ineens kunnen betalen aan adviseurs ("zonder sturing") en daarna gespreid innen bij klanten. Leo de Boer (Verbond) toonde zich voorstander: "Verzekeraars kunnen de incasso ervan servicen".
Over betaling aan het intermediair voor uitbesteed werk loopt met onder meer Adfiz nog een discussie. Op 25 november debatteert de Tweede Kamer over de beloningsregels.

Reageer op dit artikel