nieuws

Onderhandelingen van start over nieuwe cao Delta Lloyd

Archief

Vorige week zijn de onderhandelingen van start gegaan tussen de vakorganisaties en Delta Lloyd Groep over een nieuwe cao. De tijd dringt, want de huidige cao en het sociaal plan lopen af op 1 december aanstaande.

 

De bonden zetten in op een looptijd voor van één jaar en een loonsverhoging van 1,5%. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over inzetbaarheid en werkzekerheid. Volgens de CNV Diensten moeten deze afspraken een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 1% van de loonsom. De huidige sociaal plan zou moeten worden verlengd.

 

"Om de koopkracht op peil te houden, stellen wij voor om het ingroeimodel van de eigen bijdrage te fixeren op de huidige 5,87% van de pensioengrondslag", aldus CNV-bestuurder Bernard Jan de Groot. "Tevens stellen wij voor om de medewerkers die thans 6,67% betalen (veelal jongere medewerkers) ook een bijdrage van 5,87% te laten betalen."

 

Verder willen de bonden dat Delta Lloyd gaat onderzoeken hoe ‘het nieuwe werken’ zo breed mogelijk kan worden uitgerold en niet alleen beperkt blijft tot commerciële functies. De bonden stellen ook voor om medewerkers die actief zijn als mantelzorger extra ondersteuning te bieden, onder andere doordat ze gebruik kunnen maken van zorgverlof.

 

Reageer op dit artikel