nieuws

De omzet uit spaarpolissen is in 2010 ruim gehalveerd

Archief

in augustus is de markt voor individuele levensverzekeringen opnieuw met dubbele cijfers gekrompen. Met _ 295 (346) mln aan premie-inkomsten gaat de productie met 15% achteruit. Het aantal nieuwe contracten gaat met 18% achteruit tot 53.549 (65.140).

 

De afzet van uitgestelde lijfrentes is

 

wederom met ruim een kwart gedaald en bereikt met een productie van _ 55 (71) mln het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Dat geldt ook voor het aantal uitgestelde lijfrentepolissen: dat blijft steken op 2.745 (3.783).

 

Daarmee vergeleken blijven de direct ingaande lijfrentes het vrij aardig doen. Na een stroef begin van het jaar (-23% in het eerste kwartaal) is de productie steeds meer in de buurt van de 2009-cijfers gekomen. In augustus is de min een alleszins bescheiden 3% ten opzichte van dezelfde maand in 2009:

 

_ 167 (173) mln. De uitgestelde pensioenpolissen lopen eveneens aardig in de pas met vorig jaar: de augustus-productie is _ 26 (27) mln; het aantal nieuwe verzekeringen ligt met ruim 3.200 (3.177) zelfs hoger dan een jaar eerder.

 

Dergelijke resultaten zijn een utopie voor de spaarverzekeringen, waarin ook de levenslooppolissen zijn opgenomen. De productie krijgt andermaal een fikse draai om de oren beloopt in augustus een schamele _ 11 (34) mln: een krimp van liefst 68%. Met krap 2.200 polissen is de achteruitgang gemeten in aantallen nieuwe contracten een dikke 40%. In de eerste acht maanden van dit jaar is de omzet uit nieuwe spaarverzekeringen ruim gehalveerd.

 

De premie uit nieuw gesloten hypotheekverzekeringen boekt een daling van 14% en komt uit op _ 21 (25) mln bij een totaal van 7.379 (10.222) nieuwe contracten.

 

De markt voor overlijdensrisicoverzekeringen is dit jaar meer in beweging dan in 2009. Het aantal nieuwe risicopolissen is sinds het eerste kwartaal elke maand hoger dan twaalf maanden eerder; in augustus is dat niet anders met 16.729 (13.684) nieuwe verzekeringen. Dat de premies nog steeds aan het dalen zijn, blijkt uit de productiecijfers, die structureel lager liggen dan vorig jaar. Augustus komt uit op _ 6,9 (7,2) mln.

 

De cijfers over de individuele levenproductie zijn afkomstig van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

 

Reageer op dit artikel