nieuws

Assurantiebelasting later maar wel extra verhoogd

Archief

Weekers weert tarief boven 10% af

 

De geplande verhoging van de assurantiebelasting van 7,5% naar 9,5% wordt niet per 1 januari aanstaande van kracht. De verhoging is op verzoek van de verzekeraars met twee maanden uitgesteld.

 

Het tarief komt vanwege dat uitstel echter 0,2% hoger uit op 9,7%. "De branche verwacht uitvoeringsproblemen bij invoering per 1 januari 2011", zo licht staatssecretaris Frans Weekers zijn besluit toe. "Hierbij speelt dat eind van dit jaar reeds de premienota’s voor begin 2011 worden opgemaakt en verzonden. Daarom heb ik besloten om de verhoging van de assurantiebelasting op 1 maart 2011 te laten ingaan. Ter dekking wordt de assurantiebelasting met 0,2% extra verhoogd tot 9,7%."

 

Op verzoek van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt het tarief op termijn weer 9,5%. "Als het budgettaire probleem van de overgangsregeling is opgelost’, geeft Weekers als voorwaarde. "Dat kan met ingang van 1 januari 2015. Dat is bij dezen dus ook gebeurd", aldus Weekers, verwijzend naar vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2011.

 

De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met het Belastingplan 2011, volgens planning kort voor de Kerst.

 

Amendementen

Twee amendementen op het Belastingplan 2011 die voorzien in een verdere verhoging van de assurantiebelasting naar 10,2% heeft Weekers afgeraden; een meerderheid in de Tweede Kamer steunt hem daarin. Het gaat om verzoeken om het afschaffen van heffingskortingen voor maatschappelijke en culturele beleggingen en beleggingen in durfkapitaal terug te draaien, alsmede om de vraag af te zien van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten en kunstvoorwerpen. "Dat betekent een verschuiving van lasten van bepaalde beleggers naar verzekeringnemers", zo antwoordt de staatssecretaris op het eerste verzoek. "Daarnaast wordt op deze manier de lastenverzwaring afgewenteld van een bepaalde groep personen die ervoor kiest een bepaalde culturele activiteit te bezoeken of kunst te kopen naar gebruikers van bepaalde verzekeringsproducten. De amendementen worden derhalve ontraden."

 

Reageer op dit artikel