nieuws

Adfiz tegen verplichte transparantie over schadeprovisie

Archief

Adfiz ziet geen heil in wettelijk vastgelegde transparantie over de provisie op schadeverzekeringen, zoals het Verbond van Verzekeraars voorstelt. De intermediairvereniging schrijft dat aan de Tweede Kamer in de aanloop naar de behandeling van de provisieregels aanstaande donderdag.

Adfiz tegen verplichte transparantie over schadeprovisie

Adfiz kenmerkt de schademarkt als 'schoon'. "Er is derhalve geen enkele aanleiding voor wettelijke maatregelen." Ook niet voor verplichte transparantie: "Gelet op de aard van dit soort producten en de behoeften van consumenten zou dit leiden tot disproportionaliteit in de regelgeving. Immers, de lasten én het toezicht zouden hierdoor onevenredig toenemen en dus leiden tot hogere eindprijzen voor consumenten." Adfiz wil de Europese ontwikkelingen afwachten, die voorzien in het invoeren van 'zachte' transparantie (alleen als de klant erom vraagt).
Een verbod op bonussen ziet de organisatie net als het Verbond van Verzekeraars als wenselijk. "Alhoewel naar onze inschatting bonussen zich nog slechts in zeer geringe mate voordoen, weegt het Verbond dit schijnsel zwaarder. Wij wensen daarom zekerheden, dat het verlies aan bonussen onzerzijds zijn weg vindt richting de klant en niet aan de winst van de aanbieder wordt toegevoegd."
Adfiz wil verder dat er duidelijkheid komt over de producten waarvoor een provisieverbod zal gaan gelden. Voorwaarde voor het invoeren van een verbod is dat de beloning door de aanbieder moet kunnen worden geïncasseerd. "Er dient ruimte te worden geboden voor het 'meefinancieren' van de advieskosten die de klant dan betaalt via/met de premie." Verder wil Adfiz dat er een vergoeding komt voor de werkzaamheden die de adviseur voor de aanbieder uitvoert.

Reageer op dit artikel