nieuws

Verzekeraars zijn goed voor 14% van de pensioenmarkt

Archief

Bijna 27.000 werkgevers hebben een collectief pensioencontract gesloten met een verzekeraar, zo blijkt uit cijfers van toezichthouder DNB. Via deze contracten zijn de pensioenaanspraken van 936.000 medewerkers verzekerd: 14% van de totale markt.

 

Eind vorig jaar hadden verzekeraars 26.789 collectieve pensioencontracten gesloten; dat is bijna 5.000 meer dan in 2005. Het betreft vooral bedrijven in de zakelijke dienstverlening en het mkb, aldus DNB. Verder zijn de laatste tien jaar de pensioenregelingen van ruim 250 pensioenfondsen overgegaan naar een verzekeraar.

 

Het aantal werknemers met een verzekerde pensioenregeling is ten opzichte van 2005 (834.000) met 12% gestegen. "Gemeten naar het totale aantal actieven hebben de levensverzekeraars een aandeel van bijna 14% van de markt voor collectieve pensioenregelingen." Dat is ruim 2 procentpunten meer dan vijf jaar geleden.

 

In 34% van de gevallen is sprake van een beschikbarepremieregeling. Die variant wordt vooral door kleinere bedrijven gekozen. Bij pensioenfondsen is veel minder vaak sprake van een pensioenregeling waarbij de uitkering afhangt van het behaalde rendement: dat is in 4,5% van alle regelingen het geval. Volgens DNB is dat deels te verklaren doordat kleinere werkgevers meer zekerheid wensen over hun pensioenlasten.

 

Met de verzekerde pensioenregelingen is _ 29 mld aan uitkeringsverplichtingen gemoeid: _ 7 mld meer dan in 2005. Pensioenfondsen hebben voor _ 619 mld aan verplichtingen op de balans staan.

 

Reageer op dit artikel