nieuws

Top intermediair levert omzet in

Archief

Witte raaf

Binnen de top 10 onttrekt IAK Verzekeringen zich aan de algehele malaise. Het grootste onderdeel van de Unirobe Groep komt tot een dubbelcijferige omzetgroei (+11%). Overnames van de stadgenoten Hemelaar & Neele (december 2008) en Dekker Desk One (oktober 2009) nemen zeker de helft van de groei voor hun rekening. Een ander deel komt uit de ziektekostenportefeuille. Mede doordat zusterbedrijf Meeùs Assurantiën een deel van de collectieve zorgcontracten in Eindhoven heeft ondergebracht, telt IAK inmiddels meer dan 200.000 zorgverzekerden.

Bij Meeùs zelf neemt de omzet met _ 5 mln af. Daarvan is 80% toe te schrijven aan de hypotheektak. Die draagt nu nog amper _ 2 mln aan omzet bij, waar dat in 2006 bijvoorbeeld nog _ 15 mln was. Unirobe Meeùs Groep is in totaal goed voor een omzet uit assurantie- en hypotheekbemiddeling van _ 224 (228) mln. Het intermediairbedrijf van verzekeraar Aegon haalt daarvan (via Meeùs) _ 7 mln uit het buitenland.

Potentie Rabobank
Marktleider Rabobank Nederland houdt de omzetdaling beperkt tot _ 353 (354) mln. En dat terwijl de verdiensten uit bemiddeling voor levensverzekeringen met 20% kelderden tot circa _ 32 (41) mln. Schadeprovisies waren goed voor 91% van de totale assurantie-inkomsten van de bijna 150 lokale Rabobanken.

De groei in Schade schrijft de bank toe aan het particuliere schadepakket (Alles in één Polis) en de ziektekostenverzekering (ZorgActief Polis). Dit soort standaardproducten mag bij de bankloketten alleen nog maar het label Interpolis dragen. En er is nog veel potentie: slechts één op de vijf particuliere Rabo-klanten heeft een Interpolis-verzekering; bij zakelijke klanten is die verhouding één op vier.

De grootste lokale Rabobank zetelt in De Lier. Rabobank Westland haalt uit assurantiebemiddeling een omzet van _ 8,3 mln, wat op een individuele ranglijst goed zou zijn geweest voor een plekje tussen rang 40 en 50.

Grote makelaars
De assurantiemakelaars Aon en Marsh hebben 2009 als “een moeilijk jaar” ervaren. Het te verzekeren volume bij klanten nam af als gevolg van minder investeringen, minder omzet en minder personeel. Aon Nederland raakte echter weinig klanten kwijt en kreeg er meer nieuwe klanten voor terug, waardoor de vermindering van de omzet veel beperkter bleef dan bij concurrent Marsh.

Bij Aon nam de omzet met _ 5 mln af tot _ 213 mln, terwijl er bij Marsh een hap van meer dan 10% werd uitgenomen tot _ 55 mln. Dat is het laagste niveau in de 21e eeuw, terwijl bij de start daarvan juist nog een omzetverdubbeling op het programma stond. Marsh schrijft overigens _ 1,5 mln van de daling toe aan een boekhoudkundige wijziging bij zusterbedrijf Mercer. Een tweede kanttekening is het aandeel buitenland in het omzetcijfer: dat daalde van _ 10 mln tot _ 7,4 mln.

Meer oester dan leeuw
Als alle lokale vestigingen bij elkaar worden opgeteld is Univé, na de Rabobanken, Unirobe Meeùs en Aon, in omvang het vierde bemiddelingsbedrijf van ons land. De grootste Univé’s (Midden en Stad en Land) zijn op de plaatsen 20 en 21 te vinden). Alle Univé-onderlingen zijn samen goed voor _ 137 mln provisie, waarmee zij een groei van 15% realiseren.

Van dergelijke groeipercentages kunnen de ING Assurantiekantoren Nederland (IAN) al jaren slechts dromen. Na 2002, toen de provisieomzet nog _ 110 mln was, is de glijvlucht naar beneden ingezet door de kantoren van aandeelhouder Nationale-Nederlanden. In 2008 moest IAN toezien hoe 13.000 actieve klanten (4% van het totaal) het bedrijf de rug toekeerden en de omzet inzakte tot _ 78 mln; de helft daarvan betaalt NN. De omzetdaling is binnen IAN het grootst in Zuid- en West-Nederland, bij de clusters Zuidstaete, Cantos-Malherbe, Ridderpoort, Fondas en MiXZ. Een lichte groei – van _ 3,5 mln naar _ 3,6 mln – was er alleen voor de op de medische wereld gerichte kantoren Kema (Groningen) en Van den Berk (Nijmegen).

In 2009 zou de bedrijfsomzet met nog eens 10% zijn teruglopen, al wil IAN daar vooralsnog geen officiële cijfers over verstrekken. Een ander bedrijf dat zich presenteert met de ING-leeuw is eveneens zo gesloten als een oester: het assurantiebedrijf van ING Bank. “In de aanloop naar de afsplitsing van de verzekeringsactiviteiten van de banktak hebben wij besloten dit soort gegevens niet meer te verstrekken”, zo luidt de verklaring van de beursgenoteerde onderneming. De ontwikkeling bij ABN Amro (-3%) en de overgang van de grootzakelijke portefeuille naar concerngenoot Mandema & Partners maken dat de assurantieprovisies van ING Bank op _ 46,2 mln zijn geschat, goed voor de achtste positie.

Afscheid
In de top van de ranglijst zijn voor de laatste keer de namen van DSB Bank en Afab te vinden. De curatoren van DSB doen helaas geen opgave van de omzetcijfers in het laatste jaar van bestaan. Het geschatte cijfer is tot stand gekomen door de omzetontwikkeling van 2008 door te trekken naar 2009 en rekening te houden met het feit dat DSB in 2009 maar negen van de twaalf maanden actief was.

Bij Afab – een qua productaanbod en businessmodel vergelijkbaar bedrijf – is het 2007-cijfer met _ 6 mln neerwaarts bijgesteld, waardoor de daling in 2008 tot 20% beperkt bleef. In 2009 is daar opnieuw 10% vanaf gegaan. De perikelen waarin Afab verzeild raakte, na het omvallen van DSB, rechtvaardigen de verwachting dat de omzet van de intermediaire divisie van Afab in 2010 zeer fors zal dalen.

Retourprovisie
Van Lanschot Chabot sluit met een stabiel inkomen de top 10 af. “De onderdelen Bedrijvenschade en Collectief Pensioen hebben het goed gedaan, terwijl Particuliere Schade stabiel is gebleven”, zegt Toine Beljaars, de directeur van het Bossche assurantiebedrijf dat voor 51% eigendom is van De Goudse.

Op de elfde plaats volgt Aevitae, onder meer dankzij een met IAK te vergelijken zorgportefeuille van 210.000 verzekerden. Daar wordt VPZ Assuradeuren (Delfzijl) aan toegevoegd, goed voor nog eens 150.000 ziektekostenpolissen. De cijfers van de dochters VPZ (_ 12,3 mln omzet) en AHC Nederland (_ 4,5 mln omzet) zijn buiten die van Aevitae gelaten; AHC staat 76e in de lijst, VPZ staat daar als puur volmachtbedrijf niet in.

Na SNS Bank volgt het financieel economisch adviesbureau van VVAA. De ogenschijnlijke groei in de omzet uit provisies en adviesvergoedingen op verzekeringsgebied is gezichtsbedrog, omdat VVAA dit keer de retourprovisies in het omzetcijfer meeneemt. VVAA, de grootste intermediair voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (voornamelijk van Movir en Reaal), zegt die provisies retour te geven, omdat de eigenlijke provisies in haar optiek te hoog zijn. Het gaat in totaal om _ 11,0 (10,1) mln retourprovisie.

Internet
Het cijfers van Mandema & Partners behoeft eveneens enige nuancering. Mandema, een ING-bedrijf zonder schroom voor openheid over de bedrijfsvoering, prijkt ineens op de vijftiende plaats, tegen rang 52 een jaar eerder. De komst van een grootzakelijke ING-portefeuille heeft de omzet met _ 14 mln opgekrikt. In het cijfer van Schouten Zekerheid zit _ 9,4 (7,5) mln Duitse omzet; in ons land kampt Schouten dus met een daling van ruim 10%.

De opmars van VVAA en Mandema houdt Independer nog uit de top-15. Het internetbedrijf genereerde in 2009 voor _ 16,8 mln uit het vergelijken van en bemiddelen in verzekeringen. Autoverzekeringen vormen het belangrijkste segment. Daar sloot Independer er op jaarbasis zo’n 50.000 van, wat in 2010 naar verwachting zal oplopen tot zo’n 80.000.

De ranglijst telt inmiddels een tweede internetvergelijker en -tussenpersoon. De in Haarlem gevestigde Verzekeringssite krikt de omzet met ruim 25% op en krijgt op plaats 123 een notering.

Een stip bij SAA

Friesland Bank Assurantiën maakt een stap voorwaarts, dankzij toegenomen kruisbestuiving met het bankbedrijf. Vooral de inkomsten uit schadeprovisies namen toe.

Bij Willis ging de omzet met zo’n 7% omlaag naar iets meer dan _ 15 mln. “We zitten in een aantal segmenten die hard getroffen zijn door de crisis”, aldus Niek Post, de directievoorzitter van de derde partij op de grootzakelijke markt, na Aon en Marsh is. “Dat is met name in de industrie. Een brand- of aansprakelijkheidsverzekering wordt niet zo snel opgezegd, maar additionele diensten als risk consultancy, zijn wel teruggelopen en dat heeft onze omzet geraakt.”

Na de grootste twee onderlingen van Univé volgt Qmulus, met de labels Acadium Bastion, Financium en Geldshop. SAA Nederland (omzet exclusief subagenten) is de top 25 binnengekomen en zal in 2010 opnieuw klimmen op de ranglijst. Immers in het lopende boekjaar zijn de portefeuilles overgenomen van Bruns ten Brink, Finles en Maat Adviseurs. De _ 3,5 mln provisie van Bruns ten Brink is toe te schrijven aan subagenten, maar de provisie-inkomsten van Finles (_ 1,9 mln) en Maat (_ nu nog 106e met _ 3,2 mln) zullen SAA een vijftal plaatsen hoger gaan zetten.

Antillen en Dichtbij
De bemiddelingstak van Aegon Bank, die van oudsher een flinke bijdrage uit levenproducten heeft, houdt de schade nog enigszins beperkt tot een daling van 11%. Met een bijna identiek percentage dikt de omzet van Meijers Assurantiën juist aan, waardoor een plek in de top 25 wordt veroverd. Meijers vergaart echter een klein miljoen euro in het buitenland. Bij Boogaard Assurantiën is het buitenlandse (Antillen) aandeel veel groter, namelijk _ 8,5 (5,5) mln.

Door de interne reorganisatie binnen ABN Amro kon Fortis Bank Assurantiën geen cijfer over 2009 leveren. De omzetdaling is geschat op basis van de omzetontwikkeling bij het vergelijkbare SNS Bank. Kort daarachter volgt Univé Zuid-Holland, met hoofdzetel in Delft. In 2010 zal hier ook de naam van Univé Dichtbij prijken. Die onderlinge is in januari 2010 ontstaan uit Univé Friesland en Univé Drenthe-Overijssel en goed voor zo’n _ 13 mln provisie.

De jaarrekening over 2008 wijst uit dat Vandien toen een totaalomzet van _ 18,6 mln realiseerde; die over 2009 is nog niet opgesteld. Een andere toelichting op de cijfers verstrekt het Alphense bedrijf niet. De schatting is onder meer gebaseerd op het gegeven dat in het verleden een derde werd toegeschreven aan serviceproviding en subagenten.

Hypotheek en krediet

Op de 31e plaats staat WBD Lippmann, gevolgd door Actua, Multisafe en Gebr. Sluyter. In het turbulente 2009, het jaar waarin Multisafe grootschalig serviceabonnementen ging invoeren, houdt het Biltse bedrijf de omzet nog boven de _ 10 mln. WBD Lippmann is na IAK overigens het tweede onderdeel van Unirobe. Andere Unirobe-dochters in de lijst zijn Kröller (44), Hoofdstad (72), Steegh (85), Westerzee (89), Akkermans Van Elten (107), Van Houwelingen Den Hollander (110) en Van Ginkel & Co 126).

Raetsheren van Orden, Boval en Concordia komen tot goede groeicijfers en passeren Sibbing & Wateler, die in 2009 een veer moet laten. De combinatie Kettlitz Wulfse volgt op de 39e plaats, net voor het in de autobranche (Volkswagen) actieve VVS.

NBG Finance valt terug. De omzetdaling van 18% is te verklaren door de relatieve oververtegenwoordiging van levenproducten in de portefeuille. De hypotheekmarkt laat ook zijn sporen na bij Optima. Nog maar 5% komt van eigen adviseurs; de rest behoort de franchisekantoren toe. De overname van loondienstbedrijf VerzekeringsUnie zal die verhouding doen kantelen.

De top 50 wordt gecompleteerd door twee Univé’s, Veldsink, Benevia, Eijgendaal & Van Romondt en Klap. Bij het laatste viertal loopt de hypotheekomzet significant terug. VDZ Geldgroep, specialist in consumptief krediet maar ook actief met hypotheek- en assurantiebemiddeling gaat 14% omlaag naar _ 8,2 (9,5) mln. In de loop van 2009 werd nog wel de portefeuille van Happy Service ( _ 1 mln omzet) gekocht; in 2010 heeft VDZ bovendien Krediethuis (Hoorn) gekocht.

Cinjee
Net buiten de top 50 vinden we Hoekstra en Van Eck, in 2008 nog op de 30e plek met een (geschatte) omzet van meer dan _ 12 mln. Het Noord-Hollandse makelaarsbedrijf met 25 vestigingen leunt logischerwijs sterk op de hypotheekomzet die uit de makelaarsactiviteiten voortvloeit; de omzetdaling van meer dan 40% is nog wat sterker dan de teruggang in de totale hypotheekmarkt, die in 2009 met 33% is gekrompen.

Een opmars maakt Cinjee, dat de laatste acht jaar liefst 260 assurantieportefeuilles heeft overgenomen en in 2010 alweer de kaap van 50 overnames is gepasseerd. Via een groei tot _ 16 mln denkt de directie in 2011 uit te komen op _ 20 mln à _ 25 mln aan doorlopende provisie-inkomsten, waarmee een positie in de top 15 in zicht komt. De bijzondere overnameconstructie, waarbij de koopsom verspreid over meerdere jaren wordt voldaan, maakt echter wel dat Cinjee inmiddels nog voor _ 40 mln aan overnamebedragen moet betalen aan de verkopende tussenpersonen.

Drempel
Op de drempel van de top 100 vinden we DFD uit Valkenswaard, dat sinds begin dit jaar volledig in handen is van directeuren Leon Porankiewicz en Henk in ’t Zand. NPM Capital heeft zijn 49%-belang verkocht. De krimpende markt voor levensverzekeringen en lagere provisiepercentages zorgen ook in 2009 voor een omzetdaling. In 2008 was DFD al gezakt van de 66e naar de 87e plaats.

Rond de honderdste stek staat een aantal bedrijven met een omzet van iets boven de _ 3 mln.

De Montclair Groep uit Hilversum kan met plaats 102 aanspraak maken op de titel ‘hoogste nieuwe binnenkomer’ en is meteen kandidaat om zich in 2010 onder de grootste honderd intermediairbedrijven te scharen: de omzet is in 2009 met bijna 60% toegenomen, onder meer doordat de coasssurantiebemiddelingsportefeuille van ING is overgenomen. Een verdere groei ligt in het verschiet, want begin 2010 werd Van der Ree (Leusden) overgenomen.

Ook Bastian & Visser, onder meer bekend van Budgetpolis.nl, boeken een stevige groei in 2009: de omzet gaat 39% omhoog naar _ 3,2 mln, overigens zonder de inkomsten bij Budgetpolis mee te rekenen. Falcon werd uitgekocht als minderheidsaandeelhouder en verder zijn zowel in 2009 als in 2010 diverse portefeuilles gekocht.

Nieuw en verdwenen
Een nieuwe naam in de lijst is Mutsaerts. Het Tilburgse bedrijf is met 35% gegroeid, goed voor een plaats bij de grootste 130 intermediairbedrijven van ons land. Andere nieuwelingen in de onderste regionen zijn Bijdevaate, Rivez, Geerts en de Verzekeringssite. Verdwenen zijn onder meer HuninkDorgelo (_ 2,0 mln), Finles (_ 1,9 mln) en Wildschut (_ 2,3 mln). Zij boekten in 2008 alle nog een omzet van _ 2,5 mln. Ook Aecum, enkele jaren terug door Unibobe-Meeùs overgenomen van Friesland Bank, duikelt uit de ranglijst: tegenover de _ 3,8 mln uit 2008, toen nog goed voor een notering in de top 100, stelt het pensioenadviesbedrijf in 2009 slechts _ 1,7 mln. Alpha Hypotheken, eveneens eigendom van Unirobe Meeùs, is verder gekrompen tot _ 0,9 (2,6) mln, vooral omdat onder dat label nog maar vanuit vier vestigingen hypotheken worden verkocht.

De top 100-notering van vier bedrijven uit 2008 kreeg geen vervolg vanwege een faillissement: de bekendste naam in dat rijtje is die van de voormalige nummer 10 DSB Bank. Verder werden PensioenPlatform (31e in 2008), OBP (72e) en Fortucon (85e) failliet verklaard.

Het overzicht van de grootste intermediairbedrijven beperkt zich tot kantoren die minimaal _ 2,5 mln aan inkomsten uit assurantiebemiddeling boeken.

Reageer op dit artikel