nieuws

Rechter dwingt Cinjee tot afstaan van ASR-volmacht

Archief

Hoger beroep en tegenvordering Cinjee

 

Cinjee Advies moet deze week de volmachtportefeuille van ASR, inclusief alle bijbehorende stukken, overdragen aan de verzekeraar of een door ASR aan te wijzen partij.

 

Dat is het oordeel van de rechtbank Dordrecht (LJN: BN9663)

 

in het kort geding tussen beide partijen. Aan de voorlopige voorziening wordt een dwangsom van _ 50.000 per werkdag gekoppeld; die dwangsom kan tot maximaal _ 1 mln oplopen.

 

Bovendien mag Cinjee, onder dreiging van een dwangsom van maximaal _ 200.000, geen nieuwe volmachtovereenkomsten meer namens ASR sluiten. In de praktijk sloot Cinjee overigens al geen ASR-polis meer, nadat de verzekeraar eind augustus aankondigde de volmacht in te trekken.

 

Hoger beroep

De Dordtse rechter heeft de geldvordering van ASR afgewezen. Dit betekent dat Cinjee niet per direct de _ 1,9 mln schuld in rekening-courant aan ASR hoeft te voldoen. "Dat is heel prettig", erkent Marianne Dekker-Cinjee, een van de zes leden van het managementteam.

 

Toch overheerst in Sliedrecht onvrede over de uitspraak: "Cinjee Advies is van mening dat haar standpunten tijdens het kort geding onvoldoende voor het voetlicht zijn gekomen en zij betreurt de inhoud van het vonnis." Cinjee zal daarom – met een andere advocaat – hoger beroep aantekenen tegen het vonnis van de Dordtse voorzieningenrechter. Los van dat appel kondigt het familiebedrijf aan een juridische procedure op te starten om op zijn beurt schadevergoeding te vorderen van ASR.

 

Gerust stellen

Cinjee benadrukt "een goed gestructureerd bedrijf" te zijn, dat bovendien "volledig aan zijn verplichtingen voldoet" en dat "de continuïteit niet in gevaar" is. Het bedrijf voegt eraan toe het volledige portefeuille- en provisierecht te behouden op de circa 50.000 ASR-polissen die in de volmacht zitten. "De Schade-BV is de eigenaar en heeft die polissen uitgeleend aan de Volmacht-BV", zo wil Marianne mensen gerust stellen die hun assurantieportefeuille aan Cinjee hebben verkocht en nog een deel van de koopsom tegoed hebben.

 

"Cinjee Advies blijft gewoon provinciaal tussenpersoon van ASR en vanuit die hoedanigheid ondervindt de cliënt dus ook totaal geen nadeel. Cinjee Advies blijft betreffende cliënten op de gebruikelijke wijze servicen", luidt de officiële verklaring.

 

ASR houdt het in een reactie kort: "Het vonnis spreekt voor zich. Over de praktische uitvoering ervan zullen wij in gesprek gaan met Cinjee."

 

zo luidt de verklaring.

Reageer op dit artikel