nieuws

Rabobank beboet om hypotheekadvies

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Rabobank Nederland twee boetes van in totaal _ 150.000 opgelegd wegens hiaten in de hypotheekadvisering.

 

De verwijten betreffen niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen en een acceptatiebeleid dat onvoldoende gericht was op het voorkomen van overkreditering.

 

Voor de te ruime acceptatienormen is een boete van _ 120.000 opgelegd. Voor aanvragers jonger dan 35 jaar die een mbo-, hbo- of wo-opleiding hebben afgerond, hanteert de Rabobank normen die afwijken van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Daarbij wordt uitgegaan van een verwachte inkomensstijging. "Deze ‘explain’ is onder meer niet specifiek gericht op de individuele situatie van de consument."

 

Voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij de consument bij het adviseren van betalingsbeschermingspolissen is een boete van _ 30.000 opgelegd. De AFM onderzocht in het eerste deel van 2009 vijftig dossiers bij de lokale banken Bergeijk, De Leijstroom, De Kempen West, Graafschap Noord en Peel Noord. Dat gebeurde in het kader van een groter onderzoek naar de hypotheekverstrekking door grote banken. "De AFM sluit niet uit dat meerdere instellingen een sanctie opgelegd krijgen. De betreffende instellingen zijn reeds gewezen op de tekortkomingen. Dit heeft geleid tot aanpassingen onder meer in het beleid, waardoor het risico op fouten bij verstrekking en advisering van hypotheken en kredietbeschermingsverzekeringen is verkleind." Volgens de toezichthouder is er geen sprake van systematische schending van het klantbelang.

 

Holland Financials

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde ook bestuurlijk boetes op aan een tweetal intermediairbedrijven. Op 14 september kreeg Holland Financials uit Eindhoven een bestuurlijke boete van _ 6.000 voor niet-passend advies bij kredietbeschermers Holland Financials heeft volgens de AFM kredietbeschermingsverzekeringen tegen koopsom geadviseerd, terwijl uit twaalf onderzochte cliëntdossiers blijkt dat het bedrijf onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, alsmede kennis en ervaring van de klant.

 

A1B

Ook A1B Adviesgroep uit Ede kreeg een boete van _ 6.000 omdat het bedrijf geen passend advies heeft gegeven bij het aangaan van kredietbeschermingsverzekeringen. Ook hier is verzuimd voldoende informatie in te winnen waardoor het niet duidelijk is of de betreffende verzekeringen wel in het belang van de klant zijn geweest, aldus de AFM.

 

Reageer op dit artikel