nieuws

‘Polisverkoop via uitvaartverzorger gaat tot kwaliteitsverlies leiden’

Archief

Voorzitter Leen van Loosen van de samenwerkende uitvaartorganisaties (Nardus) heeft bij De Nederlandsche Bank en de AFM bezwaar aangetekend tegen de handelwijze van de Nederlandse associatie voor Uitvaartadvies (Navu).

 

Deze organisatie laat uitvaartondernemers onder eigen naam polissen van North West Verzekeringen adviseren en verkopen. De Navu fungeert daarbij als tussenpersoon van North West. De uitvaartondernemers krijgen de positie van verbonden bemiddelaar. Na een tweedaagse verkooptraining, regelt de Navu de aanvraag voor de vergunning van de AFM, levert de adviesprotocollen en ziet toe op naleving daarvan. Het geheel kost de uitvaartverzorger annex polisadviseur eenmalig _ 2000 plus _ 250 maandelijks.

 

Legaal

 

De gehele constructie is, volgens NorthWest-directeur Roland Veenhuizen doorgesproken met de AFM en legaal bevonden. Directeur Bert Borst van de Navu bevestigt dit.

 

Het portefeuillerecht komt bij de uitvaartondernemer te liggen. Inmiddels zijn er al tien ondernemers actief voor de Navu.

 

Nardus-directeur Van Loosen, belangenbehartiger van 540 uitvaartverenigingen, vindt het onbegrijpelijk dat het WFT-diploma op deze manier wordt omzeild. "De eisen op het gebied van kwaliteit en transparantie worden zo volstrekt genegeerd. Iedere zzp’er kan nu verzekeringen gaan verkopen. Deze praktijken schaden de hele branche."

 

Toets der kritiek

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels bij de AFM aandacht gevraagd voor de borging van de advieskwaliteit in dit specifieke geval. De vraag is met name of in een relatief korte cursus voldoende expertise kan worden opgebouwd om adequaat over uitvaartverzekeringen te kunnen adviseren, aldus het Verbond. "De AFM heeft aangeven dat de Navu verantwoordelijk is voor de advieskwaliteit en aan dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen als andere aanbieders. De praktijk moet nu uitwijzen of de advisering van de polissen van NorthWest, dat overigens geen lid is bij ons, de toets der kritiek kan doorstaan."

 

Ook de andere uitvaartverzekeraars zetten vraagtekens bij deze constructie, terwijl tussenpersonenorganisatie Adfiz zich voorlopig onthoudt van commentaar. "Ik denk dat wij maar eens een keer helemaal niets gaan zeggen", aldus een Adfiz-medewerker.

 

en legaal bevonden."

Reageer op dit artikel