nieuws

Meerderheid klanten wil af van beleggingsverzekering

Archief

Ruim 60% van de mensen met een beleggingsverzekering overweegt te kiezen voor een andere vorm van vermogensopbouw, blijkt uit onderzoek van Blauw Research voor Ordina. Van deze groep zou een minderheid (40%) bij de eigen verzekeraar blijven als die een alternatief zou bieden.

 

Over het algemeen is het vertrouwen in de verzekeringsbranche echter niet verdwenen, zo concludeert Ordina. "Bij slechts één op de vijf consumenten is het vertrouwen in de eigen verzekeraar door de woekerpolisaffaire niet meer te herstellen, waardoor zij kijken naar een ander product bij een andere verzekeraar."

 

Het vertrouwen van de klant wordt vooral bepaald door het uitblijven van compensatie voor te hoge kosten en de communicatie door de verzekeraar, zo stelt Ordina. "Het belangrijkste voor de consument is niet zozeer dat er kosten worden ingehouden, maar meer dat de kosten transparant zijn. Een verzekeraar die zijn klanten een alternatief kan bieden, dat aansluit op de wensen en verwachtingen van de klant, heeft een grote kans het vertrouwen weer terug te winnen."

 

Blauw ondervroeg voor het onderzoek 505 consumenten met een beleggingsverzekering. Zij denken gemiddeld dat 58% van de inleg wordt gebruikt om te beleggen. Volgens Ordina is het betrekken van de klant bij de ontwikkeling van nieuwe producten een manier om het vertrouwen terug te winnen. Daarnaast moet een nieuwe kostenstructuur worden ingevoerd: "Klanten begrijpen dat er kosten gemaakt worden, maar verwachten wel dat deze een stuk lager zijn dan die in het verleden werden berekend. Dit heeft impact op de organisatiestructuur, de processen in de organisatie en uiteraard op de exploitatie van het product. De grootste uitdaging van veel verzekeraars is dan ook niet zozeer het terugwinnen van vertrouwen van de klant, maar meer het aanpassen van de organisatie op de nieuwe eisen van diezelfde klant."

 

Reageer op dit artikel