nieuws

Hypotheekshop is De Jager dankbaar

Archief

Keten wil snelle

 

invoering van

 

provisieverbod

 

Op het voorstel van minister De Jager (Financiën) om provisie grotendeels af te schaffen zijn diverse reacties gekomen. De meest uitbundige is die van De Hypotheekshop, die er een paginagrote advertentie aan wijdde.

 

De centrale organisatie van de franchiseketen bedankte op de achterzijde van Het Financieele Dagblad minister De Jager voor zijn voorstellen. "Een gedurfde maar onvermijdelijke stap gezien de consumentenbelangen die hiermee gediend worden", zo stelt De Hypotheekshop. De keten pleit sinds oktober 2008 voor een provisieverbod voor complexe producten en wilde met de advertentie bereiken dat de minister zich gesteund voelt. "Niet iedereen in de branche zal u dit in dank afnemen. U zult zien dat u de komende tijd zal worden bestookt met oneigenlijke argumenten om alsnog een provisieverbod te dwarsbomen", schrijft de franchisegever.

 

Directeur Ron Bavelaar wil invoering van het verbod liefst zo snel mogelijk. "Wanneer ik u goed begrijp, wilt u rekening houden met nieuwe Europese regelgeving, zodat een provisieverbod vermoedelijk pas in 2013 geëffectueerd zal worden. Ik zal binnen de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OVFD) mijn collega’s nogmaals oproepen om nu zo snel mogelijk over te stappen op een provisieloos beloningsmodel. Het zou een mooi gebaar zijn richting de consument", zo laat hij De Jager in de FD-advertentie weten.

 

OVFD

De OVFD zelf vreest verstoring van het speelveld tussen adviseurs en bemiddelaars enerzijds en bankadviseurs en direct writers anderzijds. Aanbieders moeten "echte, volledige nettoproducten" in de markt zetten en "alle kosten transparant maken en specificeren", vindt OVFD. "Een eerlijk en gelijk speelveld betekent dat als een klant wordt geadviseerd door een bankadviseur de hypotheekrente feitelijk hoger moet zijn dan wanneer die klant hetzelfde bankproduct krijgt geadviseerd door een onafhankelijk adviseur."

 

OVFD houdt vast aan de eis dat intermediairs ook een "adequate, transparante beloning" moeten blijven ontvangen van aanbieders/geldverstrekkers voor werkzaamheden die ze voor hen verrichten. Verder vraagt de koepel zich af welke beloningsmogelijkheden er blijven voor serviceproviders. Een open norm voor passende beloning voor andere beloningsvormen dan provisie vindt OVFD "te vroeg en disproportioneel".

 

De belangenclub hecht tot slot aan "fiscale waarborgen" veel belang. "Om te voorkomen dat onafhankelijk advies straks veel duurder wordt, omdat adviezen niet langer zijn vrijgesteld maar wellicht onder het btw-tarief komen te vallen, terwijl provisie op dit moment fiscaal aftrekbaar is."

 

Reageer op dit artikel