nieuws

Hypotheekomzet 18% hoger in augustus

Archief

De banken vergroten hun productie met ruim een kwart

 

De hypotheekproductie laat dit jaar een wisselvallig beeld zien. De ene maand plust de omzet duidelijk ten opzichte van vorig jaar, maar de volgende maand kan dat weer makkelijk omslaan in een min. Augustus is een ‘plusmaand’, nadat juli een kleine daling van 1,7% had moeten incasseren. De altijd moeilijke vakantiemaand komt dit jaar tot een 18% hogere productie dan in 2009, de grootste stijging van dit jaar. Het aantal daarmee gemoeide hypotheken neemt met 7% toe.

 

Op de hypotheekbanken en bouwfondsen heeft de groei geen vat: zij duiken met 15% in de min, waarmee hun marktaandeel verder terugloopt tot 11,7%. Overigens is de krimp minder schokkend dan in juni, toen deze categorie geldgevers liefst 28% moest toegeven. De banken vergroten hun productie met ruim een kwart ten opzichte vann augustus 2009, wat hun een marktaandeel van 64% oplevert. Dat is wel wat minder dan de 66% uit juli van dit jaar. Vergeleken met die maand boeken de banken van de grote geldverstrekkers de grootste achteruitgang met een afname van 15%.

 

Bij de verzekeraars en pensioenfondsen komt de omzet vrijwel even hoog uit als een jaar eerder; De _ 870 mln is afkomstig van ruim 3.00 ingeschreven hypotheken: 4% minder dan in juli 2009. De buitenlandse geldgever vorderen gestaag op weg naar een groter marktaandeel. Augustus levert 10% extra productie op, wat goed is voor 1,1% van de markt. Dat is overigens nog minder dan de particuliere geldverstrekking (1,3%) en de ‘andere rechtspersonen’, die 6,4% van de omzet voor hun rekening nemen.

 

De markt voor consumptief krediet is weer wat gegroeid na maanden waarin het uitstaande volume met meer dan _ 400 mln terugliep. In augustus komt het totaal van verstrekt krediet en rente en kosten uit op _ 1,02 mld, net iets meer dan de _ 1 mld aan aflossingen die zijn gedaan. Bij Nederlandse consumenten staat nu voor _ 17,6 mld aan krediet uit, nog _ 300 mln minder dan aan het begin van dit jaar.

 

De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief kredietcijfers zijn afkomstig van het CBS.

 

Reageer op dit artikel