nieuws

Geen postcodediscriminatie in Utrecht volgens GfK

Archief

Verzekeraars sluiten allochtonen of inwoners van achterstandswijken niet vaker dan gemiddeld uit voor een verzekering. Ook hebben zij niet vaker problemen over ingediende claims. Dit concludeert onderzoeksbureau GfK na een vergelijkend onderzoek in twee Utrechtse wijken: Kanaleneiland en en de middenstandswijk Rivierenbuurt. Opdrachtgevers waren het Instituut voor Assurantie en Maatschappij en het Verbond van Verzekeraars.

Aanleiding voor het onderzoek waren berichten in de media, vorig jaar, dat verzekeraars klanten woonachtig in bepaalde postcodegebieden zouden weigeren. 
Andere bevindingen zijn dat allochtonen en autochtonen uit de verschillende wijken nagenoeg evenveel belang toekennen aan het bezit van verzekeringen. Autochtonen oriënteren zich vaker via het internet op verzekeringen en sluiten ook vaker via het internet een verzekering af dan allochtonen. Allochtonen kiezen vaker dan autochtonen voor de adviseur. Zowel bij autochtonen als bij allochtonen is er niet direct behoefte aan meer informatie over verzekeringen. Wel vormt taal voor vier op de tien allochtonen een belemmering bij het afsluiten van een verzekering.

Reageer op dit artikel