nieuws

Extra kansen voor Wajongers bij verzekeraars

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties gaan de instroom van Wajongers bij verzekeraars actief bevorderen. Wajongers zijn mensen die door ziekte of een handicap – die voor hun 17e jaar of tijdens hun studie is ontstaan – niet of minder kunnen werken.

Extra kansen voor Wajongers bij verzekeraars

In de lopende cao voor het verzekeringsbedrijf zijn afspraken gemaakt om jongeren met een beperking werkervaring te laten opdoen bij verzekeraars. Iemand met een Wajong-uitkering in dienst nemen biedt werkgevers veel voordelen, aldus het Verbond. Zo werkt de Wajonger in de eerste drie maanden met behoud van uitkering en werkgevers ontvangen gedurende drie jaar een extra korting op de WAO-, WIA- en WW-premies. Wanneer een Wajonger ziek wordt, kunnen de kosten voor loondoorbetaling grotendeels bij het UWV worden gedeclareerd en als een Wajonger door zijn beperking minder presteert, dan kan salaris naar prestatie worden betaald. Loonkostensubsidie is vaak van toepassing en bedraagt maximaal 50% van het wettelijke minimumloon bij minimaal één jaar dienstverband.
Het project wordt uitgevoerd door 'jobcoachorganisatie' USG Restart.
De jobcoach regelt alles rondom de plaatsing. Naast de Wajonger zelf ondersteunt de jobcoach ook de direct leidinggevende en de naaste collega's.

Reageer op dit artikel