nieuws

Cinjee tekent hoger beroep aan

Archief

Cinjee Advies zal hoger beroep aantekenen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in Dordrecht, die overdracht van de ASR-volmachtportefeuille binnen zes werkdagen voorschrijft. Los van dat appel kondigt het Sliedrechtse intermediairbedrijf aan een juridische procedure op te starten om op zijn beurt schadevergoeding te vorderen van ASR.

Cinjee tekent hoger beroep aan

Naast inname van de volmachtportefeuille eiste ASR voor de rechtbank Dordrecht onmiddellijke afbetaling van de rekening-courantschuld van € 1,9 mln, maar die vordering is niet toegewezen. "Dat is heel prettig", erkent Marianne Dekker-Cinjee, een van de zes leden van het managementteam. Toch overheerst onvrede over de uitspraak: "Cinjee Advies is van mening dat haar standpunten tijdens het kort geding onvoldoende voor het voetlicht zijn gekomen en zij betreurt de inhoud van het vonnis."

Cinjee benadrukt "een goed gestructureerd bedrijf" te zijn, "dat volledig aan zijn verplichtingen voldoet" en dat "de continuïteit niet in gevaar" is. Het bedrijf voegt daaraan toe het volledige portefeuille- en provisierecht te behouden op de circa 50.000 ASR-polissen die in de volmacht zitten. "Cinjee Advies blijft gewoon tussenpersoon van ASR en vanuit die hoedanigheid ondervindt de cliënt dus ook totaal geen nadeel. Cinjee Advies blijft betreffende cliënten op de gebruikelijke wijze servicen."

Reageer op dit artikel