nieuws

SNS Reaal legt provisie op koopsommen aan banden

Archief

Concern lichtte AFM in over DSB

 

SNS Reaal heeft de maximale provisie voor woonlasten- en overlijdensrisicoverzekeringen tegen koopsom verlaagd naar 17,5%. Dat geldt zowel voor aanbieder Reaal als voor bemiddelaar SNS Bank. Het concern doet dat in het kader van "een versnelling van het zelfcorrigerende vermogen".

 

"We hebben eigenlijk in 2005 al een draai gemaakt", zegt woordvoerder Jan Willem Dreteler. "Bij ontbreken van duidelijke wet- en regelgeving door de jaren heen, hebben SNS Reaal en haar onderliggende werkmaatschappijen, in het bijzonder Reaal en SNS Bank, hun grenzen van wat goed of fout is in moreel opzicht, zelf getrokken. Lange tijd hanteerde SNS Bank een provisiepercentage van 32%. Vorig jaar is voor de aan de Budget Hypotheek gekoppelde polissen een samenwerking met Cardif gestart; de provisie daarop was 50%, maar dat was een beter product met dezelfde prijs voor de klant."

 

De samenwerking met DSB Bank is begin 2007 beëindigd omdat voor de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen tegen koopsom "onacceptabel hoge provisies werden gevraagd". Hoe hoog, wil SNS Reaal niet kwijt. Tevens is bij toezichthouder AFM aan de bel getrokken: "Begin 2009 heeft Reaal naar aanleiding van een patroon van klachten over de handelwijze van DSB Bank melding gedaan bij de AFM."

 

Wagner & Partners

De samenwerking met Wagner & Partners, waar Hooge Huys aandeelhouder was, is in 2004 beëindigd. "Toen bleek dat door de adviezen van Wagner & Partners een aanzienlijke groep mensen in financiële problemen was gekomen. Zowel Reaal als SNS Bank hebben gedupeerden gecompenseerd."

 

Volgens het concern is de gemiddelde koopsom voor een risico- of woonlastenverzekering, zowel bij Reaal als bij SNS Bank, _ 2.000. "Deze polissen zullen daarmee niet tot overkreditering hebben geleid." Het concern stelt dat minder dan een half procent van de portefeuille bestaat uit premie- en provisie-inkomsten uit lastenverzekeringen.

 

Reageer op dit artikel