nieuws

Afab stelt provisiegelden intermediair veilig

Archief

De divisie serviceproviding van Afab wordt per 1 januari geheel verzelfstandigd. Onder een nieuwe naam zal Afab Service Providing onder een nog op te richten Stichting Administratiekantoor gaan vallen, met een eigen bestuur en onafhankelijke bestuursvoorzitter. Een onafhankelijk Stichting Derdengelden moet de provisiebetalingen aan het intermediair borgen.

Afab stelt provisiegelden intermediair veilig

Afab meldt verder dat "een principeakkoord" is bereikt met een consortium van banken over de herstructurering van de schuldpositie van € 190 mln. "Centraal staat de overtuiging dat Afab een gezonde onderneming is met voldoende potentieel", zo luidt de toelichting. "De aflossingsverplichting vormt geen belemmering meer voor de continuïteit van de onderneming."
Het akkoord wordt tevens betiteld als "de grondslag voor fundamentele hervormingen". Gewezen wordt op nieuwe verdienmodellen, waarbij niet langer provisie maar de kwaliteit van het advies leidend moet zijn. "Er is Afab alles aan gelegen om het vertrouwen van de consument te verdienen."
De maatregelen komen uit de koker van commissaris Martin Dupon, die momenteel de raad van bestuur voorzit. Over de toekomstige samenstelling van die raad, waarin nu de aandeelhouders Maasbert Schouten (95%) en Henk van Doorn nog zitting hebben, wordt in het eerste kwartaal van 2010 een besluit genomen.

Reageer op dit artikel