nieuws

Verzekeraars passen ‘kosten bemiddelaar’ aan

Archief

Levensverzekeraars gaan de modellen De Ruiter, overzichten die klanten inzicht geven in de kosten van beleggingsverzekeringen, aanpassen. De wijziging betreft de rubriek ‘kosten bemiddelaar’. Daaruit verdwijnt de opslag voor kosten die verzekeraars maken bij het voorfinancieren van provisie. Dat deel verhuist, uiterlijk op 1 april 2010, naar de rubriek ‘kosten verzekeraar’.

Verzekeraars passen ‘kosten bemiddelaar’ aan

Het Verbond van Verzekeraars heeft tot de aanpassing besloten na aanhoudende klachten van intermediairorganisatie Fidin, die ageert tegen de hoger gemelde bedragen dan een tussenpersoon in werkelijkheid ontvangt. Ook het ministerie van Financiën verlangde aanpassing, omdat de bedragen onder 'kosten bemiddelaar' niet stroken met de bedragen die tussenpersonen in het kader van verplichte beloningstransparantie zelf aan klanten melden. Sinds begin dit jaar nemen levensverzekeraars op kostenoverzichten voor polishouders een voetnoot over de kwestie op.
"Maatschappijen die de wijziging eerder kunnen en willen implementeren, zijn vrij om de aangepaste modellen eerder dan 1 april 2010 te hanteren", meldt het Verbond. "Maatschappijen mogen de nieuwe redactie 'kosten bemiddelaar' ook gebruiken voor bestaande contracten." Veel verzekeraars zouden dat om administratieve redenen niet kunnen uitvoeren. "Met Fidin wordt hierover nog overleg gevoerd."

Reageer op dit artikel