nieuws

Streep door honderden banen in intermediaire tak van ING

Archief

ING zet in Nederland een streep door 2.700 arbeidsplaatsen. Daarvan komen er een kleine vijfhonderd voor rekening van de divisie Intermediair. Die bestaat uit Nationale-Nederlanden, Movir, Westland-Utrecht en ING Assurantiekantoren.

 

Concernbreed worden in ons land ruim duizend medewerkers (1.000 fte) boventallig verklaard van de 29.000 voor ING Nederland werkende mensen. Bovendien worden alle openstaande vacatures geschrapt en dienen externen het bedrijf te verlaten, waarmee nog eens 1.700 fte gemoeid zijn. De banenreductie past in de eerder aangekondigde bezuiniging van _ 1 mld en wereldwijd 7.000 banen. Ze staat los van de bijna 4.000 arbeidsplaatsen die vervallen door de integratie van Postbank in ING Bank.

 

RVS en NN

Binnen ING Retail wordt het aantal banen met 170 verminderd. Er vallen onder meer klappen bij de teruglopende hypotheekactiviteiten; bij verzekeraar RVS wordt niemand boventallig verklaard.

 

  &nbspBinnen de divisie Intermediair daarentegen gaat voor 320 tot 350 mensen de boventalligheid gelden. Bovendien gaat daar een streep door nog eens 130 arbeidsplaatsen die zijn gerelateerd aan openstaande vacatures en externe krachten.

 

  &nbspCNV Dienstenbond noemt deze maatregelen "vooral zuur voor de NN’ers, omdat zij nog niet zo lang geleden afscheid moesten nemen van duizend collega’s". De vakbond refereert daarmee aan de grote reorganisatie van 2005. Toen nam het personeelsbestand bij NN met een zesde af tot momenteel zo’n vijfduizend. Bij ING Assurantiekantoren liep het aantal arbeidsplaatsen de afgelopen drie jaar al terug van bijna 1.300 tot ruim 800.

 

Canada

ING zegt het aandelenbelang in zijn Canadese schadeverzekeringsmaatschappij terug te gaan brengen van 70% naar 7%. Ook die stap is in lijn met de eerder bekend gemaakt bezuinigingsronde en daarmee gepaard gaande verkoop van bedrijfsonderdelen. In de verkoop van ING Canada, de grootste schadeverzekeraar van dat land, zijn de Canadese activiteiten van spaarbank ING Direct niet inbegrepen.

 

  &nbspHet afstoten van de Taiwanese levensverzekeraar van ING is intussen afgerond. Die transactie heeft een boekverlies van _ 292 mln opgeleverd.

 

mensen ‘boventallig’ verklaard.

Reageer op dit artikel