nieuws

Pensioenfondsen krijgen uitstel

Archief

Pensioenfondsen met een tekortschietende dekkingsgraad hebben tot 1 april volgend jaar uitstel gekregen om een herstelplan in te dienen bij toezichthouder DNB.

 

DNB had pensioenfondsen eerder opgeroepen om geen overhaaste beslissingen te nemen. De grote pensioenfondsen ABP en Zorg & Welzijn kampen met een dekkingsgraad die onder het vereiste minimum is gekomen; daardoor moeten zij een plan maken om de dekking boven het minimum te brengen. Daarvoor geldt normaal gesproken een termijn van enkele maanden. "De huidige volatiliteit op financiële markten en de gebrekkige liquiditeit in meerdere relevante deelmarkten maken een goede inschatting van de te nemen maatregelen echter moeilijk", zo motiveert DNB het verleende uitstel, dat niet geldt voor fondsen die naar verwachting over onvoldoende herstelvermogen beschikken.

 

Reageer op dit artikel