nieuws

Dazure garandeert lage premie op nieuwe overlijdensrisicopolis

Archief

Productontwikkelaar Dazure heeft een naar eigen zeggen baanbrekende overlijdensrisicoverzekering op de markt gebracht. Deze GoedIdee Nabestaandenverzekering kent een premiedepot dat als een soort spaarpot dient voor de verzekerde. Bovendien wordt periodiek gezocht naar een scherpe risicodrager. "Dit product beloont de trouwe klant. Tot nu toe was je juist een domme klant als je trouw was."

 

Dazure (spreek uit: dazuur) is vorig jaar opgericht door Jan Donselaar en Pim Frishert, die elkaar kennen uit de tijd dat zij beiden bij Zwolsche Algemeene werkten. Kernactiviteit is "de ontwikkeling van leuke financiële producten waarbij het belang van de klant centraal staat", aldus Donselaar. Het eerste resultaat van die filosofie is de GoedIdee Nabestaandenverzekering, een overlijdensrisicopolis waarbij de klant gedurende de hele looptijd is verzekerd van een scherpe premie en waarbij de mogelijkheid bestaat om tijdens de looptijd extra kapitaal op te bouwen.

 

  &nbsp"Er is een aantal redenen om hiermee te komen: ten eerste de prijzenslag in het risicosegment, waardoor veel consumenten die dachten een goede deal te hebben zich toch bekocht voelen als zij bij Tros Radar zien dat het veel goedkoper kan. Ten tweede zit er in een risicoverzekering technisch gezien waardeopbouw die nooit ten goede komt aan de consument. Het gros van de polissen wordt gesloten tegen gelijkblijvende premie bij een gelijkblijvende uitkering. De klant betaalt bij aanvang van de verzekering dus te veel premie en later te weinig. Gevolg is dat de verzekeraar aan het begin waarde opbouwt; zegt de verzekerde vervolgens op, dan ziet die daar niets van."

 

  &nbspDe polisadministratie wordt verzorgd door volmachtbedrijf Het AssuradeurenHuys, via internetplatform Poliscomfort.nl. De gezondheidsverklaringen en eventuele medische keuringen worden verzorgd door Meditel. Risicodrager is Paerel Leven. "Doordat we met een volmachtconstructie werken, kunnen wij de zekerheid bieden dat toekomstige premiedalingen aan de klant ten goede komen: wij kunnen switchen van verzekeraar. Kan bijvoorbeeld Paerel over een paar jaar niet mee in een volgende brede prijsverlaging, dan hebben wij de mogelijkheid naar een andere maatschappij uit te kijken."

 

  &nbspDazure maakt elk jaar een momentopname van de actuele premieniveaus. "We gaan dan als het ware een aanbesteding uitschrijven, waarbij verzekeraars een aanbod kunnen doen voor de hele portefeuille. Voordeel voor de klant is, dat die wel overstapt, maar niet meer door de molen hoeft, omdat de overgang non-select plaatsvindt. Bovendien kunnen wij een positieve en-blocclausule bieden: de premie kan bij ons alleen maar omlaag."

 

  &nbspEen versobering van de voorwaarden bij een andere risicodrager zit er ook niet in: "De polisvoorwaarden zijn door ons vastgesteld. Die blijven dus hetzelfde. Wil een maatschappij niet met die voorwaarden akkoord gaan, dan hebben we geen deal."

 

Premiedepot

Noviteit is verder dat aan de polis een premiedepot wordt gekoppeld. Daarin wordt het verschil gestort tussen de betaalde premie en de op dat moment werkelijk benodigde premie. "Bij overstappen, overlijden of anderszins beëindigen van de polis vindt uit depot een uitkering plaats. Eénmaal per vijf jaar wordt de premie voor de klant herberekend. Stel dat wij bijvoorbeeld na een jaar overstappen naar Reaal. De klant blijft dan de eerste vijf jaar dezelfde premie betalen, waardoor er meer in het premiedepot stroomt. Daarna gaat de premie omlaag. Overigens kan de klant er ook voor kiezen om dezelfde premie te blijven betalen; dan gaat het premievoordeel in het depot."

 

  &nbspVolgens Donselaar kan bij een premiedaling van 1% per jaar zo’n 20% van de betaalde premies worden gespaard in het premiedepot. "Als je dus een prijsvechter zou tegenkomen die met een 20% lagere premie werkt, bieden wij nog steeds een concurrerend product. Overigens staan wij met ons niet-rokerstarief standaard in de top 3 van goedkoopste aanbieders." Blijft de premie over de hele looptijd gelijk, dan eindigt het depot weer op nul, omdat de betaalde premie tegen het einde van de looptijd juist weer lager is dan de werkelijk benodigde risicopremie.

 

  &nbspEen aanhoudende premieverlaging van 1% op jaarbasis vindt Donselaar echter niet gevaarlijk gedacht. "De sterftekans van de man is de laatste 25 jaar bijvoorbeeld al met bijna 1,5% op jaarbasis gedaald. Bovendien zijn de marges bij veel aanbieders nog steeds erg groot. De goedkoopste verzekeraars zijn écht nog steeds niet onverantwoord bezig, hoor. Mede door verdere premiedifferentiatie – waar wij ook naar kijken – worden de risico’s wel steeds meer gespreid."

 

Kosten

De zogeheten ‘eerste kosten’ blijven wel, zoals het medisch acceptatietraject. "Die halen we zo snel mogelijk terug", zegt Donselaar. Het intermediair ontvangt in de eerste vijf jaar 30% van de jaarpremie als afsluitprovisie bij een minimale looptijd van vijftien jaar. "We hebben overigens ook een nettovariant in voorbereiding." In de eerste jaren wordt het verschil tussen de betaalde premie gebruikt om de eerste kosten te dekken. "Dat lukt gemiddeld in vier jaar, al verschilt dat per individuele polis. In die periode is er dus geen waardeopbouw, maar daarna gaat het extra hard." De kosten zijn verder relatief laag doordat de verwerking volkomen digitaal plaatsvindt.

 

  &nbspHoewel Dazure dus niet altijd de laagste premie kan garanderen, is het product volgens Donselaar effectief wel bijna altijd het goedkoopst. "De premie kan elders altijd 10% lager zijn, maar beëindiging bij overlijden leidt bij ons óók tot een uitkering uit het premiedepot. Dat kan in de uitbetaling zomaar _ 10.000 schelen." Op het depot geeft Dazure een rendementsgarantie van 3%.

 

  &nbspTot 1 januari wordt de GoedIdee-polis exclusief door StercK aangeboden; daarna zijn ook andere distributiepartijen welkom. Desgewenst kan het product ook gelabeld worden. Meer informatie staat op de gisteren actief geworden site www.dazure.nl.

 

een GoedIdee-polis. Hij bekijkt met Jan Donselaar de polis op zijn blackberry.

Reageer op dit artikel