nieuws

Schaderesultaat

Archief

De Nederlandse schadeverzekeringsbranche zal volgens berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) het jaar kunnen afsluiten met een resultaat van 8% van de verdiende premie. Door geringe premiestijgingen en een toename van schade-uitkeringen is dat een procentpunt minder dan 2007.

 

Carglass

Carglass heeft in samenwerking met softwareleverancier CCS een softwarekoppeling ontwikkeld waardoor medewerkers bij aangesloten verzekeraars en tussenpersonen meteen time kunnen controleren of de schade is gedekt en wat het eventuele eigen risico bedraagt. Na het invoeren van het kenteken worden alle noodzakelijke dekking- en schadegegevens automatisch in de digitale opdrachtbon van Carglass geplaatst.

 

Trivolo

Michiel Ummels (ex-Generali) is met Trivolo Werving & Selectie in Amsterdam als zelfstandig ondernemer toegetreden tot de bemiddelingsmarkt van vast personeel binnen de leven- en pensioenbranche. Trivolo is afgeleid van het Italiaanse woord ‘Trifulau’ dat vrij vertaald truffelzoeker betekent.

 

Reageer op dit artikel