nieuws

Zwolsche Algemeene anticipeert op fikse premieverhoging ziektekosten

Archief

Zwolsche Algemeene heeft tussentijds de premie voor de Ziektekostenverzekering verhoogd met 5%. De verzekeraars denken volgend jaar fikse verhogingen nodig te hebben en de Zwolsche wilde dit voor genoemd product niet in één keer doen.

De Ziektekostenverzekering – tot begin van dit jaar het enige ziektekostenproduct van de Zwolsche – is een zeer uitgebreide polis zonder clausule voor medische noodzaak en zonder limieten voor het aantal behandelingen. “Het is mooi dat minister Borst voor de zorg extra geld heeft uitgetrokken”, zegt productmanager Peter de Lange, “maar dat, plus de hogere tarieven in de zorg, leidt volgend jaar tot fikse premieverhogingen bij ziektekostenverzekeraars.” De extra uitgaven werken bij de Zwolsche sterk door vanwege het uitgebreide dekkingskarakter van De Ziektekostenverzekering en het feit dat dit product in de portefeuille sterk de overhand heeft. “Onze schade-uitgaven zijn daardoor met vier tot vijf procent gestegen.”
De Zwolsche besloot de nodige verhoging niet in één keer door te voeren en per 1 augustus te verhogen met 5%. Begin dit jaar ging de premie voor De Ziektekostenverzekering met 12% omhoog. “Ondanks de tussentijdse verhoging hanteren we voor dit product nog steeds concurrerende premies”, zegt De Lange.
Omdat de kostenstijgingen minder doorwerken bij de Budget Ziektekostenverzekering, die begin dit jaar werd gelanceerd, is de premie hiervoor niet gewijzigd. Ditzelfde geldt voor de aanvullende verzekeringen.
Andere verzekeraars
ONVZ die ook een zeer uitgebreid product voert, de Topfit, verhoogt niet tussentijds. Dit product heeft niet, zoals bij de Zwolsche Algemeene, de overhand in de ONVZ-portefeuille. ONVZ-directeur Frans van Rijn zegt dat de schade op de uitgebreide polis, verhoudingsgewijs niet hoger is dan op de overige polissen. Voorzover bekend, voeren ook andere verzekeraars geen tussentijdse premieverhogingen door.
Nodige verhogingen
De ziektekostenverzekeraars gaan er van uit dat volgend jaar fikse premieverhogingen nodig zijn. Zorgverzekeraars Nederland is nog niet met een kostenanalyse en -prognose gekomen, maar afgaande op hun eigen ervaring en inschatting denken sommige verzekeraars, zoals De Zwolsche Algemeene en ONVZ, aan verhogingen in de markt van 10% tot 15%. Er worden zelfs nog hogere percentages gefluisterd. Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, plaatste vorig jaar tegenover de media een kanttekening bij al hun gejuich over ‘extra geld voor de zorgsector’: “Het kabinet neemt de beslissing, maar niet het kabinet, maar de burgers moeten de ‘extra’ uitgaven via hun premies betalen.”

Reageer op dit artikel