nieuws

Zurich maakt specifieke polis voor appartementsverenigingen

Archief

Zurich heeft een (bestuurders)aansprakelijkheidspolis ontwikkeld voor de bijzondere rechtspersoon Vereniging van Eigenaars (VVE), de specifieke benaming voor verenigingen van appartementseigenaren.

Enkele maanden geleden introduceerde Zurich een bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering (BCA). De maatschappij zegt, dat vervolgens herhaaldelijk werd gevraagd of ook de mogelijkheid bestond om een VVE onder een BCA-polis te verzekeren. Zurich: “De standaard bestuursdersaansprakelijkheidsverzekering is echter niet geschikt voor een VVE, omdat hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden niet onder de dekking valt.”
Bij wet is geregeld dat de VVE de gezamenlijke eigenaars kan vertegenwoordigen. Op haar beurt wordt de VVE vertegenwoordigd door één of meer bestuurders. Die bestuurder kan ook een niet-eigenaar zijn, zoals een beheerder, administrateur of een makelaar. Besluiten van de eigenaars worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. De eigenaars zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de (financiële) schade als gevolg van de foutieve uitvoering van een gezamenlijk genomen besluit.
“De aansprakelijkheid van de vereniging als collectief, ieder lid individueel en een bestuurder zijn nauw verweven en kunnen dus ook niet los van elkaar worden gezien”, aldus Zurich. Om die reden heeft de maatschappij een aangepast product gemaakt, waarin zowel de vereniging als haar bestuurder(s) en de leden, verzekerde(n) in de zin van de polis zijn.
Derdenbegrip
Speciaal voor de VVE-polis is het ‘derdenbegrip’ aangepast. “Wij hebben de dekking voor de VVE en haar bestuurders zo uitgebreid mogelijk willen maken. Daarbij hebben wij dus ook gedacht aan de mogelijkheid dat de Vereniging (=gezamenlijke eigenaars als collectief) de bestuurder van de vereniging aansprakelijk stelt voor fouten en/of onbehoorlijk bestuur. De vereniging kan immers hierdoor schade leiden. Dit leidt tot de bijzondere situatie dat de Vereniging niet alleen verzekeringnemer/verzekerde is maar ook als derde onder de polis wordt beschouwd”, stelt afdelingsmanager Rob Groenen.
Bovendien biedt Zurich, in combinatie met de BCA voor de VVE, een aangepaste avb-dekking voor een VVE. Deze kent tevens dekking voor schade aan huurders uit huurcontracten, schade aan goederen van contractpartijen en voor opzichtschades.

Reageer op dit artikel