nieuws

Winstprong Allianz in derde kwartaal

Archief

Allianz Nederland heeft in het derde kwartaal 42% meer winst behaald dan in dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst in de maanden juli, augustus en september kwam uit op e 26,5 mln, waardoor de teller na negen maanden op e 60 mln staat, slechts e 1 mln minder dan in 2002. Het operationele resultaat is met e 75 (73) mln wel hoger dan vorig jaar. “De daling van de nettowinst wordt met name veroorzaakt door de integratie- en financieringskosten in verband met het samengaan van voorheen Royal Nederland en Zwolsche Algemeene tot Allianz Nederland”, zo luidt de verklaring. Naar verwachting leidt dit over heel 2003 tot een licht lagere winst.
Inmiddels is de solvabiliteit van de Allianz-maatschappijen licht gedaald tot 244%, tegen 253% begin dit jaar. De herwaarderingsreserve vergaat het evenzo: van e 75 mln naar e 61 mln.
Premieomzet
Het premie-inkomen is in de eerste negen maanden met 6% gestegen tot e 1.268 mln; na zes maanden was de premiestijging nog 10% groot. De teruggang in het derde kwartaal is toe te schrijven aan de schadeverzekeringen, die over het derde kwartaal een daling van 6% lieten zien tot e 231 (245) mln. Na negen maanden is er voor e 886 (818) mln aan schadepremies geïncasseerd (+8%). De groei komt uit de branches Brand (+19% tot e 227 mln), Motor (+5% tot e 460 mln) en Aansprakelijkheid.
Het operationele resultaat Schade steeg in de eerste negen maanden tot e 48 (45) mln, vooral door toedoen van Motor en Engineering. Bij Brand daalde het resultaat tot nul, tegen e 6 mln in 2002, door sterk stijgende herverzekeringspremies en een aantal grote schades in het eerste halfjaar.
Het premie-inkomen uit levensverzekeringen steeg in het derde kwartaal met 5% tot e 130 (124) mln, waardoor na drie kwartalen een plus van 2% overblijft tot e 382 (375) mln. “In een moeilijke markt wist Allianz haar marktaandeel te vergroten”, zo zegt het concern. “De focus lag daarbij op semi-collectief pensioen en risicoverzekeringen.” Het operationele resultaat Leven nam toe tot e 29 (27) mln: kostenbesparingen en een goed sterfteresultaat compenseerden lagere inkomsten uit beleggingsfondsen.

Reageer op dit artikel