nieuws

‘Wijziging fiscaal stelsel oorzaak faillissement Safides’

Archief

De wijziging van het fiscale stelsel, met name op het gebied van koopsompolissen, is volgens de curator de oorzaak van het faillissement van assurantiekantoor Pont & Partners en daarmee ook van de franchiseorganisatie Safides.

Safides werd geleid door Ed Pont, die tevens directeur was van het gelijknamige assurantiekantoor Pont & Partners. De curator stelt in zijn faillissementsverslag: “Tussenpersonen die uitsluitend op levensverzekeringen waren ingesteld kwamen in moeilijk vaarwater. Omschakelen naar schadeverzekeringen en andere producten was niet eenvoudig en snel realiseerbaar”. Hierdoor liepen de inkomsten van Pont & Partners dan ook dramatisch terug, hetgeen voor het personeel dat voor zowel Pont & Partners als Safides werkten, onacceptabele gevolgen had. Leegloop was het gevolg, met consequenties voor Safides, dat zich onder meer bezighield met het leveren van kennis aan derden via internet.
Safides werd gefinancierd door SNS Bank met een krediet van f 250.000, waarvoor Pont privé borg stond, onder andere met een hypotheekstelling op zijn woning. De schuld van Safides was opgelopen tot f 290.000, terwijl aan de inkomsten kant slechts f 60.000 in de boeken stond.

Reageer op dit artikel