nieuws

Wiegel: Eerst zorg aanpakken en dan pas zorgverzekering

Archief

‘Nominale of procentuele premie?’ Over deze vraag, dé hamvraag bij een nieuw zorgverzekeringsstelsel, laat Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, zich niet uit. “Dat is een politieke vraag en keuze.”

Het kabinet komt binnenkort met een nota over de wijziging van het zorg- en het zorgverzekeringsstelsel en Zorgverzekeraars Nederland heeft in verband daarmee het kabinet een brief gestuurd. In die brief pleiten de verzekeraars ervoor dat eerst het systeem van aanbodgestuurde vraag wordt vervangen door een systeem van aanbodgestuurde zorg en dat pas daarna de wijziging van het verzekeringsstelsel aan de orde komt. “Met alleen een ander verzekeringsstelsel lossen we de problemen niet op”, zei Wiegel op een persconferentie waar hij de brief toelichtte. Hij zei te vrezen dat het (volgende) kabinet alle aandacht richt op het verzekeringsstelsel en “dat daardoor de modernisering van de zorg zich niet zal voortzetten”.
Door het systeem van aanbodgestuurde zorg te vervangen door een systeem van yraaggestuurde zorg kunnen (de meeste) knelpunten in de zorg worden opgelost. Zo’n systeem legt de verantwoordelijkheid voor de zorg neer bij de verzekeraars. Zij gaan dan bepalen waar en welke zorg nodig is. “Die verantwoordelijkheid willen wij nemen”, zei Wiegel. “Maar dan moeten we uiteraard wel de ruimte krijgen voor zulk ondernemerschap.” Vraaggestuurde zorg sluit aan bij het SER-advies over een basisverzekering.
Wiegel liet zich niet uit over de vraag of er, als (via een ander zorgstelsel)de knelpunten zijn weggenomen, nog een ander verzekeringsstelsel moet komen of dat het dan beter is het duale stelsel te handhaven. Die vraag kan wat hem betreft te zijner tijd worden gesteld en beantwoord.
Zevenpunten-plan
Op de persbijeenkomst presenteerde Wiegel zeven voorstellen om “de kwaliteit van de zorg te verbeteren en meer keuzemogelijkheden voor verzekerden te realiseren”. Het gaat het om de volgende punten:
– Vergroot het aanbod aan en in klinieken en andere zorginstellingen en vergroot de opleidingscapaciteit voor (para)medici. Laat de contracteerplicht voor ziekenfondsen vervallen en maak het mogelijk dat zij met een selecte groep zorgaanbieders speciale arrangementen kunnen sluiten.- Maak het werken in de zorg aantrekkelijk door een betere honorering voor verpleegkundigen.- Laat het budgetsysteem voor zorginstellingen (zoals ziekenhuizen) vervallen en financier de zorg aan de hand van daadwerkelijk geleverde prestaties.- Vergroot de mogelijkheden voor operaties in het buitenland. Dat helpt de wachtlijsten te bekorten.- Sta ziekenfondsen meer variatie toe qua vergoedingssysteem (restitutiesysteem in plaats van natura), qua hoogte van de premie en eigen-risico’s.- Haal de nominale ziekenfondspremie uit de collectieve lasten. Bij verschillen in premies en eigen risico’s is het logisch dat de nominale premie niet meer tot de collectieve uitgaven worden gerekend.- Schaf het Budgettair Kader Zorg af. Beschouw zorguitgaven niet louter als een kostenpost en geeft de verzekeraars meer ruimte.

Reageer op dit artikel