nieuws

Westward stond ten onrechte als verzekeraar ingeschreven

Archief

De Antilliaanse fietsverzekeraar Westward heeft in 1993 ten onrechte een vergunning gekregen van de Bank Nederlandse Antillen. Verder blijkt de administratie van het failliete Westward een chaos te zijn geweest en maar liefst zeven schoenendozen te vullen. De administratie van assurantiekantoor Ibas was evenmin geautomatiseerd.

In de faillissementszaak Westward staat nog allerminst vast of curator Georg van Daal zijn functie mag blijven vervullen. Namens mede-directeur André Grul heeft advocaat Gorsira de rechter-commissaris verzocht Van Daal uit zijn functie te ontslaan: “Er is heftig gestreden bij de rechter-commissaris. Deze heeft het verzoek op 11 mei afgewezen. Gorsira is inmiddels in hoger beroep gegaan. Hij of zijn medewerkers moeten u maar vertellen wat hun dwars zit over mij. Men vindt dat ik een belangenconflict heb in deze zaak”, aldus Van Daal vanuit Curaçao. Gorsira is wegens vakantie (op Curaçao) niet bereikbaar.
De administratie van Westward ligt inmiddels bij Van Daal op het bureau. “Het zijn niet twee schoenendozen, zoals ik eerst vreesde, maar zeven. Uit de papieren blijkt dat Westward de eerste jaren nogal overmoedig heeft verzekerd. In de administratie is overigens geen snippertje verzekeringspapier te vinden. Die documenten bevinden zich bij Ibas, waar evenmin een geautomatiseerde administratie aanwezig was, heb ik van curator Kalisvaart begrepen”.
De administratie van Westward bestaat uit jaarrekeningen en bankafschriften. Daaruit blijkt dat de verzekeraar tot 1997 aardig boerde. Maar in dat jaar beginnen de klappen te vallen. De premie-omzet blijft rond de f 2,8 mln schommelen, maar de schadelast groeit naar ruim f 3 mln. Jaarlijks wordt rond het miljoen verlies geleden, met als dieptepunt 2000: f 1,4 mln in de min. Van Daal: “Ze hebben een tijdlang middelen gehad, maar in 1998 is de pot leeggemaakt en uitbetaald aan Ibas. Je zou zeggen dat men zich in 1997 toch eens achter de oren had moeten krabben en maatregelen had moeten nemen”. In totaal is f 4,3 mln, bijna een kwart van de totaal ontvangen premie, als provisie door Ibas geïncasseerd. Westward heeft per saldo een verlies gedraaid van ruim f 2 mln; de schuldenlast op 31 december 2000 bedroeg f 3,4 mln.
Aan toonder
Enig aandeelhouder van Westward Insurance Company is Westward Holding NV. Deze holding kent alleen aandelen aan toonder. Van Daal: “Mij is door de Bank der Nederlandse Antillen (BNA) gezegd dat bij de vergunningaanvraag in 1993 niet is medegedeeld dat Westward Insurance Company als aandeelhouder Westward Holding zou krijgen. Men deelde mij verder mee dat men nooit zou hebben toegestaan dat een verzekeringsmaatschappij een hen onbekende aandeelhouder heeft en al helemaal niet een maatschappij als aandeelhouder van een verzekeringsmaatschappij zou accepteren met toonderaandelen. Men stelt immers altijd als vergunningvoorwaarden voor een verzekeringsmaatschappij dat de BNA precies moet weten wie de – uiteindelijke – aandeelhouder is van een verzekeringsmaatschappij en dat aandelen daarin niet zonder toestemming van de BNA mogen worden overgedragen”. De vraag rijst wie in 1993 de vergunning voor Westward op de Antillen heeft aangevraagd. Van Daal: “Dat zou ik u niet durven zeggen”.
De trustmaatschappij Comanco was belast met het bestuur van de Westward Holding. “Dat zie je op de Antillen wel vaker, er zijn hier tienduizend van dergelijke maatschappijen. Men begint hier een onderneming uit belastingtechnische overwegingen en de trustmaatschappij verzorgt de jaarrekeningen. Overigens – dat weten velen niet – is Nederland internationaal gezien ook een belastingparadijs voor ondernemers”.
Omdat de aandelen van de Westward Holding niet op naam staan, is niet te achterhalen wie deze nu daadwerkelijk in handen heeft. Van Daal: “De heer Grul in ieder geval niet. Hij was, samen met de heren Soliana en Bonapart, de bestuurder namens Comanco”. De trustmaatschappij staat net als Westward te boek op hetzelfde adres als advocatenkantoor Winkel, Soliana en Grul.

Reageer op dit artikel