nieuws

Westward-curatoren blijven in functie

Archief

De curatoren Georg van Daal en Frans van den Bosch mogen hun functie in het faillissement van fietsverzekeraar Westward blijven uitoefenen, zo heeft het Hof van Justitie op Curaçao besloten.

Advocaten André Grul en Johnny Winkel hadden eerder al bij de rechter-commissaris een verzoek tot ontslag ingediend, omdat Van Daal tegenstrijdige belangen zou hebben. Na afwijzing gingen Grul en Winkel in hoger beroep. “Grul cs. zijn geen schuldeisers in het faillissement en hebben dus niet het recht om een verzoek tot ontslag in te dienen. De trustmaatschappij Comanco, waarvan de heren Grul en Winkel eigenaar zijn, is wel een schuldeiser, maar de bezwaren van de maatschappij zijn zonder verdere opgaaf van redenen afgewezen”, licht Van Daal de beslissing toe.
De Pensioen- en Verzekeringskamer is inmiddels bereid gevonden de gedupeerde verzekerden in Nederland van het faillissement op de hoogte te stellen. Over de totale schade tast Van Daal nog in het duister. “Uit ons onderzoek is inmiddels gebleken dat tussenpersoon Ibas Ede ongeveer f 2,1 mln aan niet-uitgekeerde schade heeft. We zitten – de schulden aan de belastingdienst meegerekend – nu al op een schade van f 2,5 tot f 3 mln en dat gaat alleen maar stijgen”, laat Van Daal weten aan het Antilliaanse dagblad Amigoe.
De Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), verantwoordelijk voor het toezicht op Westward, bestrijdt dat in 1993 ten onrechte een vergunning is afgegeven aan de verzekeraar: “Ten tijde van de afgifte van de vergunning bestond er nog geen holdingconstructie en voldeed Westward aan alle voorwaarden ter verkrijging van de vergunning”, meldt de BNA aan Amigoe. Westward opereerde via een holdingconstructie met onbekende bezitters van aandelen aan toonder. Een dergelijke constructie is voor verzekeraars niet toegestaan.

Reageer op dit artikel