nieuws

Verzieken

Archief

“Een kleine groep verzekerden verziekt het voor de rest.” Stevig taalgebruik voor een chique verzekeraar als Nationale-Nederlanden. Het moet de tussenpersoon dan ook duidelijk zijn dat NN het niet langer accepteert dat een gering aantal autoverzekerden in schadeclaims sterk negatief afwijkt van het gemiddelde. Die polishouders wordt de deur gewezen.

De criteria voor het aanstaande royement zijn: over de laatste vier jaar twee of meer WA-schades én meer schade dan premie. Dat zijn inderdaad cijfers waar geen verzekeraar blij van wordt, maar het is de vraag of dit moet worden betiteld als “stérk afwijken van het gemiddelde”. Overigens is de autoverzekering al jaren niet erg rendabel. Nee, de autopolis is vaak de entree naar de totale verzekeringsportefeuille van een klant. Een product waarop wordt toegelegd in de wetenschap dat andere verzekeringen de benodigde marge opleveren. Zoals een supermarkt kan toeleggen op de aanbieding van de week, in de hoop te verdienen op het totale winkelkarretje. Maar NN ziet er geen brood meer in. Royement valt de schaderijke verzekerden ten deel, tenzij de premie voor de cascodekking het verlies op het WA-gedeelte compenseert. Dat NN de hoge schadefrequentie niet alleen toeschrijft aan domme pech moge duidelijk zijn, getuige het gebruik van het woord “verzieken”. De stelling van de maatschappij dat “wij op deze manier denken onze goede contracten te kunnen ontzien”, onderstreept dat NN de roekeloze brokkenmakers wil lozen. Des te opmerkelijker dat NN dat slag verzekerden – én hun tussenpersonen – ter wille wil zijn om elders eenvoudig onderdak te krijgen. De ‘oranje’ maatschappij doet de suggestie aan de polishouder om de polis zelf tussentijds op te zeggen. NN heeft zijn juristen er zelfs naar laten kijken. “Navraag leert dat verzekerde van het voornemen tot royement geen melding hoeft te maken op het aanvraagformulier van een andere verzekeraar. Door zelf over te sluiten voorkomt verzekerde een toekomstig royement met externe signalering. Wij zijn bereid onze medewerking hieraan te verlenen.” NN denkt met u mee! Maar NN denkt wel op korte termijn. Dat NN een deel van z’n autoverzekerden de deur wil wijzen, is tot daar aan toe. Kennelijk valt van deze groep geen compensatie te verwachten via andere, wel winstgevende verzekeringen. Maar het met graagte onderdak geven van deze brokkenmakers bij andere maatschappijen is kortzichtig en weinig collegiaal. Wat zou NN ervan vinden als zij op deze manier nieuwe klanten binnenkreeg van andere autoverzekeraars? En kennelijk ziet NN voor vangnetverzekeraar Rialto, waarvan het zelf nota bene mede-aandeelhouder is, geen functie meer weggelegd. Henri Drost hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel