nieuws

Verzekeraars dwingen tussenpersoon tot Gidi

Archief

Tussenpersonen die over een jaar nog niet voldoen aan de eisen van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi), kunnen hun zaak welhaast sluiten. Zij krijgen van de meeste verzekeraars geen agentschap meer. Het intermediair krijgt straks in een unieke, marktbrede mailingactie de kans voor Gidi-deelname in te tekenen.

De eisen in de Gidi zijn drieledig: een tussenpersoon moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, moet aangesloten zijn bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV) en moet aan klanten een zogeheten advieswijzer overhandigen. In de advieswijzer geeft de tussenpersoon onder meer uitleg over zijn dienstverlening, de wijze van beloning en de mate waarin hij in zijn advisering gebonden is aan één of meer verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode en de handleiding voor de advieswijzer zijn te lezen op de internetsite www.amweb.nl.
“Gidi is een antwoord op maatschappelijke en politieke druk op de verzekeringsbranche”, zo benadrukt Johan van der Schoot, voorzitter van de Verbondscommissie ‘Intermediaire Distributie’ en tevens directielid van Stad Rotterdam. “Er zijn veel discussies over transparantie, toezicht en kwaliteit. Ons antwoord daarop is goed ontvangen door de politiek, de Consumentenbond en de media. Voorwaarde is wel dat Gidi gaat gelden voor alle assurantietussenpersonen.”
Toezichtsbureau
Volgens Van der Schoot neemt het Verbond van Verzekeraars het voortouw in het voldoen aan die voorwaarde, “omdat het Verbond het belang van een zelfregulerende gedragscode inziet”. Onder supervisie van de Verbondscommissie Intermediaire Distributie wordt een bureau opgericht dat gaat registreren welke tussenpersonen voldoen aan de Gidi-eisen. Van der Schoot: “Je kunt het opnemen van een Gidi-passage in agentschapovereenkomsten natuurlijk aan individuele maatschappijen overlaten, maar dan heb je er geen grip meer op.”
Iedere verzekeraar krijgt het verzoek om in te tekenen voor een centrale mailing naar alle tussenpersonen. Dat heeft drie voordelen, vindt Van der Schoot. “Een tussenpersoon krijgt maar één brief over de Gidi, in plaats van brieven van alle met hem samenwerkende maatschappijen. Daarnaast is het efficiënter voor verzekeraars, die zelf de administratie niet hoeven bij te houden; dat gaat het bureau doen. En ten slotte moet het effectiever zijn: hoe meer verzekeraars aan die actie meedoen, hoe meer druk de tussenpersoon zal voelen om te tekenen. We hebben goede hoop dat deze aanpak marktdekkend is, ook al doet een enkele kleine verzekeraar niet mee.” Aan de actie doen in elk geval de bestuursmaatschappijen van het Verbond van Verzekeraars mee: Aegon, Nationale-Nederlanden, Levob, De Goudse, Generali, Delta Lloyd, Royal Nederland, Achmea, Interpolis, Amev en Stad Rotterdam.
Hoeveel mensen een brief kunnen verwachten, is nog niet helemaal duidelijk. “We moeten nog bezien of we gebruikmaken van de SER of van de lijsten van verzekeraars zelf.” In het SER-register staan ongeveer 23.000 assurantietussenpersonen.
Periodieke controle
Gidi wordt op 1 januari aanstaande van kracht, maar verzekeraars zullen aansluiting bij Gidi pas vanaf januari 2003 van tussenpersonen gaan eisen. “Met het oog op de Wabb-wijzigingen moeten agentschapovereenkomsten toch worden aangepast. Dan kan voor nieuwe kantoren direct de Gidi-passage erin worden opgenomen. Voor de registratie van bestaande kantoren hebben we onszelf een jaar de tijd gegeven.”
Volgens Van der Schoot wordt eind volgend jaar de balans opgemaakt. “Dan moet duidelijk zijn hoeveel tussenpersonen zich bij Gidi hebben aangesloten. Dat is ook een voordeel van het bureau: je kunt nu bijhouden hoe het marktbreed zit, het wordt controleerbaar.”
Het bureau gaat vervolgens periodiek controleren of de ingeschreven tussenpersonen nog over een beroepsaansprakelijkheidspolis beschikken en of ze nog zijn aangesloten bij het klachteninstituut. “Periodiek zal naar mijn inschatting eens per jaar zijn.” Het bureau komt juridisch helemaal los te staan van het Verbond. Welke rechtsvorm en naam het bureau krijgt, is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel