nieuws

Verplichte toezending expertiserapport slechts op zeer beperkte schaal bekend

Archief

In het vorige nummer van AM stond een bericht over een uitspraak van de Raad van Toezicht Verzekeringen dat verzekeraars aan de wederpartij van hun verzekerden ongevraagd een kopie van een expertiserapport moeten toezenden. Om na te gaan of deze uitspraak reeds gevolgen heeft voor de praktijk, benaderde AM enkele verzekeraars. Slechts één verzekeraar wist meteen om welke uitspraak het ging.

In de kwestie die aan de Raad was voorgelegd ging het om een aansprakelijkheidsschade waarin de verzekeraar, ondanks herhaalde verzoeken van de tegenpartij, aanvankelijk weigerde het rapport te overhandigen.
Hoewel de beperkte telefonische rondvraag van AM niet als een representatief onderzoek kan worden beschouwd, was het niettemin opvallend dat men slechts bij één verzekeraar, de Noordhollandsche van 1816, onmiddellijk wist welke uitspraak werd bedoeld. Bovendien gaf men daar uit eigen beweging aan dat bij de schadebehandeling conform deze uitspraak wordt gehandeld en het rapport dus ongevraagd aan de tegenpartij wordt toegestuurd.
Bij de overige maatschappijen was de reactie dat altijd al een exemplaar van het expertiserapport aan de tegenpartij wordt gestuurd, mits deze daar om verzoekt. De mededeling dat dit nu echter ongevraagd moet gebeuren, was voor velen duidelijk nieuws. Aangezien de Raad van Toezicht de door haar gewenste handelwijze in het belang acht voor ‘de goede naam van het verzekeringsbedrijf’ zullen veel verzekeraars hun werkwijze op dit vlak dus nog moeten aanpassen.
De expert
De verzekeraar is in de regel opdrachtgever tot het maken van een expertiserapport. De informatie in het rapport is in eerste instantie voor hem als opdrachtgever bestemd. Mogelijk worden door de expert mededelingen gedaan aan zijn opdrachtgever, waarvan de weergave in een rapport voor de tegenpartij minder aangenaam is. Zou de uitspraak van de Raad derhalve gevolgen kunnen hebben op de inhoud van het rapport? Anton Verhees van CED Bergweg verwacht dit niet. “Je kunt nog zo vaak een stempel met ‘vertrouwelijk’ op een rapport zetten, de ervaring leert dat het vroeg of laat wel in handen komt van iemand voor wie het oorspronkelijk niet is bedoeld. Wij zijn er dus altijd al van uitgegaan dat tegenpartijen, maar ook anderen, onze bevindingen onder ogen krijgen. We hoeven naar aanleiding van deze uitspraak onze werkwijze dan ook niet aan te passen.”
Directeur Niek Weel van het Nivre (Nederlands Instituut van Register-Experts) geeft aan, dat ook hij niet verwacht dat de uitspraak zal leiden tot andere, mogelijk bedekte bewoordingen in een expertiserapport. “Wat in het rapport komt te staan, is in eerste instantie afhankelijk van wat de expert en zijn opdrachtgever daarover afspreken.” (Zie ook het interview met BCE-voorzitter Grootkerk op pag. 12)

Reageer op dit artikel