nieuws

Vergunning voor Hollands Welvaren

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft een vergunning verleend aan Hollands Welvaren, de nieuwe levensverzekeraar van de DSB Groep.

De vergunning voor uitoefening van het directe verzekeringsbedrijf geldt voor levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen. Hollands Welvaren is sinds 1998 een product van de bestaande maatschappij DSB Leven. Het gaat om een gemengde levensverzekering waarbij de premies worden belegd in (AEX-)aandelenfondsen. De polis is altijd gekoppeld aan een kredietovereenkomst.
Inmiddels loopt een procedure van portefeuille-overdracht van DSB Leven naar Hollands Welvaren. Het gaat om polissen ‘Hollands Welvaren’ die zijn gekoppeld aan geldkredieten van DSB Bank, DSB Financieringen en de voorschotbanken DSB, Postkrediet, NGS, Frisia, Becam, De Gouwe, West-Friesche, Robbesand, Berkmeer, Twentsche, De Vliet, Agnes en Bovo. De ruim veertigduizend levensverzekeringen – goed voor e 524 mln aan verzekerd kapitaal – worden per 1 oktober 2003 overgedragen.
Bij DSB Leven blijft een verzekerd kapitaal achter van iets meer dan e 2 mld, afkomstig van bijna 80.000 overlijdensrisicoverzekeringen. Overigens koppelen de DSB-labels sinds 1 februari risicopolissen van Hooge Huys aan consumptieve kredieten.

Reageer op dit artikel