nieuws

Verbond wil dat overheid haast maakt met terreurplan

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft tijdens de algemene ledenvergadering de politiek opgeroepen niet te dralen bij de tekening van het ‘terreurplan’. De verzekeraars zitten op hete kolen vanwege de verlenging van de herverzekeringsovereenkomsten.

Al geruime tijd praten het Verbond en de herverzekeraars met de overheid over de dekking van grote terreurschades. Op tafel ligt inmiddels een ‘terreurplan’ waarover men het qua systematiek eens is, maar waarbij de bedragen nog moeten worden ingevuld. Door het aftreden van het kabinet is de slof er echter in gekomen. Verbondsdirecteur Eric Fischer zei te hopen “dat minister Zalm het voorstel snel tekent”. Omdat de verzekeraars per 1 oktober hun overeenkomsten met herverzekeraars moeten verlengen, is het zaak dat zij zo snel mogelijk weten wat hen boven het hoofd hangt. “De herverzekeraars hebben aangekondigd dat zij volgend jaar niet meer op de huidige basis willen herverzekeren”, zei Fischer. “Als er niet snel duidelijkheid komt over het plan, zullen de verzekeraars hun huidige terrorismedekkingen moeten heroverwegen.”
Mocht het plan helemaal niet doorgaan, dan zullen de levensverzekeraars (die dit als enige verzekeraars nog niet hebben) en-bloc-bepalingen in hun polissen moeten invoeren om terreurschade te kunnen uitsluiten.
Het ‘terreurplan’
Het ‘terreurplan’ wordt pas geactiveerd als er daadwerkelijk schade is. Er komt dus geen ‘pot met geld’. Het plan omvat de gehele markt: alle verzekeringen – collectief en individueel – op het gebied van leven, schade en zorg.
Het plan omvat vier lagen. Bij de eerste laag gaat het om een eigen behoud van verzekeraars. De tweede laag betreft een vereveningspool (voor de totale markt). Bij meerschade nemen de herverzekeraars een bepaald bedrag voor hun rekening en daarboven betaalt de overheid de schade. “Bij de tweede laag denken wij aan een bedrag van om en nabij e 400 mln”, zei Fischer.
Overzicht levensector
“De aanslagen van 11 september zijn nauwelijks van invloed geweest op de omzet”, deelde Maarten Dijkshoorn, voorzitter van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), mee. Ook de resultaten waren bevredigend. In de levensector waren de resultaten stabiel, in de schadesector verbeterde het resultaat, en ook in de medische verzekeringen ging het – met uitzondering van de ziektekostensector – beter.
In het levenbedrijf daalde, als gevolg van het nieuwe belastingregime, de productie in individuele verzekeringen. Er was een verschuiving naar collectieve polissen en naar beleggingsverzekeringen. Het brutopremie-inkomen groeide met bijna 8% naar e 25,8 mld. Ook het brancheresultaat verbeterde. Gemeten in een percentage van de verdiende premie steeg dit resultaat van 8% naar 9%.
“In het eerste kwartaal van dit jaar is de productie in individuele verzekeringen met 27% gezakt ten opzichte van 2001 en ten opzichte van 2000 met 14%”, zei Dijkshoorn.
Schadesector
In het schadebedrijf nam het brutopremie-inkomen met 7,1% toe tot e 9,6 mld. Het totale brancheresultaat verbeterde, gemeten in een percentage van de verdiende premie, van 0% naar 1%.
In de motorrijtuigenbranche steeg het brutopremie-inkomen met 6,5% naar e 4,0 mld en bleef het brancheresultaat -1%. De sector autocasco leed onder de btw-verhoging en onder de verhoogde tarieven van herstelbedrijven. In autocasco liep het brancheresultaat terug van 2,2% naar =1,5% en in WA-auto kwam het verbeterde resultaat uit op 2,4%.
In Brand steeg de brutopremie met 6,4% naar e 2,8 mld. Het brancheresultaat steeg van -1% naar 3%. “Het resultaat van de op beurs verzekerde industriële risico’s is nog steeds sterk negatief”, zei Dijkshoorn. “Het betreffende resultaat was -10%. Dit was mede een gevolg van een groot aantal, namelijk 120, grote branden (boven e 1 mln), waarmee in het totaal meer dan e 500 mln was gemoeid. Ook speelde mee dat de herverzekeringspremies fors zijn gestegen.”
In de transportbranche steeg het brutopremie-inkomen met 5,3% naar e 0,5 mld. Het resultaat steeg van 1% naar 3% door minder schade en schadevoorziening. “Het resultaat van de op de beurs gesloten verzekeringen was echter sterk negatief”, zei Dijkshoorn.
In de overige schadebranches steeg het brutopremie-inkomen met 10,6% naar e 2,2 mld en daalde het brancheresultaat van 2% naar 1%. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren boerde goed (1%) maar in de gehele aansprakelijkheidssector kwam het resultaat uit op -1%.
Zorg
In de branche Zorg (excl. ziekenfonds) verbeterde het brancheresultaat. Bij een omzet van e 8,4 mld (+11,3%) steeg het resultaat van 0% naar 3% van de verdiende premie. In de sector ziektekostenverzekeringen daalde echter het resultaat van -3% naar -4%. Wel hield vorig jaar voor het eerst sinds jaren de premieverhoging ziektekosten gelijke tred met de schadestijging: in beide gevallen ging het om ongeveer 12%. In de overige medische varia zakte het resultaat van 3,5% naar 3%.
Het Verbond presenteert de verzekeringsresultaten over 2001. Van links naar rechts woordvoerder Hennie Zoontjes, directeur Eric Fischer en CVS-voorzitter Maarten Dijkshoorn.
Gedragscode
Tijdens de ledenvergadering van het Verbond is de Gedragscode Verzekeraars aangenomen. In deze gedragscode voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (van de Commissie-Nouwen) wordt uitgegaan van vijf basiswaarden: betrouwbaarheid, professionaliteit, solidariteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie (voor de integrale tekst: zie www.amweb.nl, onder dossier/special). “Op het niet naleven staan sancties, met als zwaarste sanctie opzegging van het lidmaatschap”, zei Verbondsvoorzitter Fischer. Voorlopig zal er van sancties geen sprake zijn: een deadline voor de invoering zal er dit jaar in ieder geval niet komen. “Het komende halfjaar moeten de verzekeraars eerst individueel de gedragscode tekenen”, aldus Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes. “Daarna moeten wij onze statuten veranderen om te kunnen bewerkstelligen dat uitsluitend de verzekeraars die de gedragscode hebben ondertekend, lid kunnen zijn van het Verbond.”

Reageer op dit artikel