nieuws

Verbond strikt Vermeend voor pensioenonderzoek

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft voormalig PvdA-minister Willem Vermeend weten te strikken voor de strijd tegen afschaffing van de basisaftrek lijfrente en de bedrijfsspaarregelingen.

Vermeend zal als voorzitter van een commissie volgende maand de uitkomsten presenteren van een onderzoek naar de huidige stand van zaken in pensioenland. Onderwerpen van onderzoek zijn: knelpunten en oplossingen in de pensioenopbouw én de positie van uitvoerders van pensioenregelingen. De verzekeraars vrezen namelijk niet alleen de kabinetsplannen rond lijfrente en spaarloon, maar ageren tegelijkertijd al jaren tegen de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen.
Het onderzoek wordt naar verwachting in de tweede helft van oktober afgerond; de protestdag van de NVA in Nieuwegein (8 oktober) komt in dat opzicht te vroeg. Waar de pensioendag van de NVA moet leiden tot een protestgeluid van tussenpersonen en verzekeraars, hoopt het Verbond dat het Vermeend-onderzoek aanleiding geeft tot een breed en fundamenteel pensioendebat.
Onafhankelijk
Volgens het Verbond is een commissie van onafhankelijke deskundigen samengesteld. Naast Vermeend gaat het om Leo Stevens (hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit), Henk van der Kolk (FNV), Gerard Verheij (VNO/NCW), Alexander Rinnooy Kan (ING Groep) en Roel Wijmenga (Fortis). De laatste twee zijn natuurlijk verre van onafhankelijk: zij staan op de loonlijst van verzekeraars. Maar ook op de onafhankelijkheid van Verheij en Van der Kolk kan worden afgedongen: beide vertegenwoordigen organisaties die zich expliciet hebben gekeerd tegen de kabinetsplannen rond met name het bedrijfssparen.
Dit laatste geldt eveneens voor voorzitter Vermeend, nota bene de politieke bedenker van bedrijfsspaarregelingen. Vermeend is overigens op 2 oktober te gast bij Zwitserleven. Hij zal tijdens de Pensioendag van de levensverzekeraar ingaan op de (sociale) gevolgen van de kabinetsplannen. En op 8 oktober is Vermeend weer te gast op een verzekeringsbijeenkomst, dit keer bij de pensioen- én protestdag van de NVA.

Reageer op dit artikel