nieuws

Verbond komt binnenkort met gedragscode e-commerce

Archief

Mogelijk in maart zal het Verbond van Verzekeraars komen met een gedragscode e-commerce.

De gedragscode e-commerce zal eind van dit jaar gereed zijn en dan door het Verbond aan het bestuur worden voorgelegd. In de gedragscode is de privacy een belangrijk onderwerp.
Vorige week heeft het Verbond de leden de ‘Handleiding voor verzekeringsverrichtingen op het internet’ toegestuurd. Deze handleiding van het Comité Européen des Assurances (CEA) en de bijgevoegde praktische checklist spoort vanzelfsprekend met de gedragscode van het Verbond.
In de handleiding voor Europse verzekeraars die online verkopen, staat onder meer dat commerciële e-mailberichten als reclame moeten kunnen worden herkend. Dit geldt ook voor wedstrijden en spelletjes van promotionele aard.
In de handleiding staat voorts dat verzekeraars er voor moeten zorgen dat verzekerden vóór het sluiten van de polis de beschikken over heldere informatie die zij kunnen bewaren en kunnen afdrukken. Bij levensverzekeraars moet het daarbij onder meer gaan om de indicatieve afkoop- en reductiewaarden en de aard van de bijhorende waarborgen. Bij overeenkomsten met een variabel kapitaal moet een opsomming worden gegeven van de gebruikte refertewaarden en moeten indicaties worden gegeven over de aard van de dekkingsactiva.

Reageer op dit artikel